آموزش استفاده از نرم افزار بیلان- شرکت طراحان سیستم
    معرفی
    نصب و راه اندازی
    اشخاص
    دریافت / پرداخت
    چک ها
    بانک ها
    اقساط
    انبارداری
       کالاها
       اطلاعات پایه
       خرید / فروش
       رسید / حواله
       درخواست های مشتری
       پیش فاکتور فروش
       فاکتور فروش آماده
       عملیات بر روی فاکتورها
       محاسبه ارزش ریالی انبار
       انبارگردانی
       انتقال انبار به انبار
       سفارش خرید کالا
       بروز رسانی قیمت فروش
       خواندن اطلاعات PDA
       عملیات ویزیتوری
       قیمت تمام شده
       رسید خدمات
       چاپ فاکتور فروش
       بارکد
       گزارش های انبارداری
    سیستم پذیرش
    حسابداری
    اموال و اثاثه
    اتوماسیون اداری
    گزارشها
    امکانات
    نکته ها