نکته های برنامه بیلان

 

کلید های میانبر

 در کلیه فیلدهای تاریخی می توان با کلیدهای "+" و "-" روزهای تاریخ و با کلید های "PgUp" و "PgDn" ماه های تاریخ را اضافه و کم نمود و با دکمه "Space" تاریخ جاری سیستم درج می شود.

  هم چنین در کلیه فیلدهای شماره ای مثل شماره سریال چک با زدن دکمه "+" یک عدد به شماره قبلی اضافه شده و درج می شود.

 

هنگ کردن برنامه هنگام چاپ گزارشات

در صورت هنگ کردن سیستم به هنگام چاپ گزارشات ، موردی که باید بررسی شود پرینتر پیش فرض تعریف شده می باشد بدین صورت که باید روشن و در دسترس باشد و در صورت مرتفع نگردیدن مشکل به پشتیبان ارجاع داده شود.

 

خطای ارسال به اکسل

جهت ارسال به اکسل گزارشات نباید فیلد "مرجع سند" در گزارش باشد در غیر اینصورت با خطا مواجه خواهد شد.  

 

خطای 91

خطای 91 که درتصویر زیر قابل مشاهده است مربوط به تنظیمات می باشد که می بایست در فرم مربوطه  مانند تصویر ابتدا روی دکمه ... کلیک کرده (1) سپس حذف فایل تنظیمات جداول (2) را بزنید و یا از قسمت امکانات/ تنظیمات شخصی/ حذف تنظیمات جداول را انجام دهید.

 

خطای 75 (خطای دسترسی)

در صورت بروز خطایی به شکل زیر باید دسترسی کاربر ویندوزی به مسیر نصب برنامه بیلان بررسی شود.

 

تغییر فونت درختواره و میانبرهای برنامه

جهت تغییر فونت میانبر های برنامه مانند تصویر ابتدا روی فضای خالی کلیک سمت راست کرده (شماره یک) سپس

روی تنطیم فونت (شماره 2) کلیک کرده و تغییرات مورد نیاز را اعمال کنید و دکمه ثبت را بزنید.

 

جهت تغیر فونت آیتم های درختواره نیز مانند تصویر (شماره 3) روی صفحه خالی کلیک سمت راست نموده و روی تغییر فونت (شماره 4) کلیک نمایید و تغییرات لازم را ثبت کنید.