بروز رسانی برنامه

 

جهت بروزرسانی کلاینت ابتدا وارد فولدرهای حاوی آپدیت های برنامه روی سرور می شویم. بدین صورت که مسیر شبکه آن را از طریق کنسول Run باز می کنیم (باز کردن مسیر از طریق کنسول Run) . که به طور معمول مسیر آپدیت های سرور بدین صورت است:

 

دقت شود نام سرور که در تصویر مشخص شده است بسته به هر سازمانی متفاوت است که برای پیدا کردن نام سیستم می توانید پس از باز کردن برنامه بیلان (روی هر سیستمی که برنامه باز می شود) از قسمت مشخص شده در تصویر زیر استفاده کنید:

 

سپس از مسیر آپدیت های سرور جدیدترین آپدیت موجود را در مسیر نصب برنامه (پیدا کردن مسیر نصب برنامه) کپی می کنیم:

پس از ان فایل فشرده کپی شده را باز کرده و مانند تصویر روی Extract کلیک کرده و Ok را می زنیم:

به هنگام کپی شدن فایل ها در صورت نیاز Replace را جهت بازنشانی فایل های هم نام می زنیم. پس از آنکه همه فایل ها کپی شد مانند تصویر زیر روی Register کلیک راست کرده و Rau As Administrator را می زنیم

پس از آن ، در مسیر شبکه فولدر اشتراک گذاری شده توسط سرور بنام netpath را باز کرده از فولدر setting فایل Hesab&anbar.T-S ( این فایل توسط نصاب برنامه روی سرور ایجاد می گردد ) را کپی گرفته و در مسیر نصب خود Paste می کنیم.

تذکر :

- در صورتی که قبلاً یکبار روی سیستم برنامه بیلان نصب شده باشد و حالا به هر علت (تغییر ویندوز ، تغییر سخت افزار و..) نیاز به نصب مجدد می باشد ،حتماً نام سیستم را به نام قبلی تغییر دهید. (نحوه تغییر نام سیستم)

 

- دقت شود پس از اتمام نصب باید مسیرهای مورد استفاده برنامه وجود داشته باشد یا در صورت نیاز ایجاد گردد (نحوه ایجاد فولدر جدید) بطور مثال مسیرهای ذخیره شده در تنظیمات شبکه واقع در تنظیمات سیستم که در تصویر زیر نیز مشهود است باید بررسی و صحّت آن چک شود:

 

در غیر اینصورت حین کار کردن با برنامه با خطای زیر مواجه خواهید شد: