روش تغییر تنظیمات زبان و مکان ویندوز

 

ابتدا از ControlPanel تنظیمات Region را باز می کنیم و مانند تصویر Format را روی Persian می گذاریم (1)

و از قسمت Additional Setting علامت اعشار را روی "." و فرمت تاریخ را روی "MM/dd/yyyy" می گذاریم. (2) (3)

 

 

سپس از تب Loacation ، Home Location را روی Iran می گذاریم.

 

و از تب Administrative از طریق دکمه Change System Locale ، جهت Non-Unicode ، Persian(Iran) را نصب می کنیم.

 

 

پس از آن از طریق Control Panel ، وارد language شده و از طریق دکمه Add a language زبان فارسی را اضافه می کنیم.

 در پایان به درخواست سیستم ویندوز را ریستارت می کنیم.