نحوه ایجاد فولدر جدید

 جهت این کار در هر مسیری باشیم روی صفحه خالی کلیک راست کرده سپس مانند تصویر پیش می رویم:

آنگاه اسم مد نظر را جهت فولدر جدید تایپ می کنیم