پیدا کردن مسیر نصب برنامه

 

معمولا مسیر نصب برنامه  به آدرس زیر است:

D:\Program Files\Tarahan System\Bilan

 ولی بهترین روش جهت یافتن مسیر نصب برنامه این است که مانند تصاویر روی میانبر برنامه بیلان که در دسکتاپ واقع است کلیک راست کرده و Open File Location را بزنیم: