نحوه تغییر نام سیستم

 

ابتدا مانند تصویر روی My Computer راست کلیک کرده Properties را باز می کنیم

 

سپس مانند تصویر روی Change Setting کلیک می کنیم

 

Computer Name را به نام دلخواه تغییر می دهیم

 

و در پایان Ok را می زنیم.