نحوه چک کردن حساب های سایپا با بیلان ونحوه سند زدن آن

 

نحوه ثبت کردن سندهای شرکت سایپا

پس از انجام تنظیمات لازم توسط پشتیبان شرکت طراحان سیستم فاکتور های خرید  وب در برنامه بیلان وارد می شود بدین صورت که با توجه به اینکه کدام کد 1345 یا 1415 بعنوان کد پیش فرض فاکتورهای خرید توسط پشتیان تعیین شده باشد کلیه فاکتورها به آن کد وارد می شود. بعنوان مثال اگر کد 1415 کد پیش فرض فاکتورهای خرید باشد کلیه فاکتورهای خرید در این کد وارد می شود و باید با ثبت سند دستی  فاکتورهایی که مربوط به کد 1345 می باشد ثبت و جابجا شود

لازم بذکر است بجز اطلاعات پذیرش ها و فاکتورهای وابسته به پذیرش و فاکتورهای خرید مابقی فاکتورهای سایپا باید به صورت دستی در بیلان زده شود