تقویم

 در این قسمت شما می توانید روزهایی را در سیستم بعنوان روزهای عادی یا تعطیل تعریف نمایید بدین صورت که مانند تصویر روی دکمه "اضافه" کلیک می نمایید سپس تاریخ مورد نظر و نوع آن را وارد می نمایید و دکمه ثبت را می زنید.

 

پس از آن با وارد شدن در قسمت تنظیمات می توانید وضعیت دسترسی ها و عملیات در روزهای تعطیل را تعیین نمایید که در تصویر زیر نمایش داده شده است: