حسابداری 

سند افتتاحیه  

معمولاً قبل از استفاده از سیستم مکانیزه، اطلاعات در داخل دفاتر نگهداری می شود. و جهت شروع به کار سیستم و همچنین وارد کردن اطلاعات موجود باید سند افتتاحیه را وارد و بعد از آن شروع به کار کنید.

درصورتی که تا به حال از یک سیستم دیگر استفاده می کردید کافی است که ترازنامه را از سیستم قبل گرفته و وارد سیستم جدید کنید.

توجه : لازم به ذکر است که برای سال های مالی بعد دیگر نیازی به ورود افتتاحیه نخواهد بود و برنامه به صورت اتوماتیک بعد از انتقال سال مالی به سال بعد سند افتتاحیه را ایجاد خواهد کرد که در ادامه، انتقال اطلاعات در بخش انتقال اطلاعات و تراز اختتامیه توضیح داده می شود.

 

   ورود سند افتتاحیه 

 از منوی حسابداری، عنوان سند افتتاحیه را انتخاب کنید. با این کار وارد فرم ورود سند افتتاحیه خواهید شد. سپس اطلاعات خواسته شده را برابر فرم وارد کنید. باید توجه داشته باشید که مانده حسابها را برای سند افتتاحیه وارد کنید.

اولین آیتم در این فرم، موجودی صندوق می باشد که باید مبلغ آن را در کادر مربوطه وارد کنید.

در سایر آیتم ها احتیاج به وارد کردن مبلغ در کادر نیست کافی است روی دکمه مربوطه کلیک کنید تا لیست آیتم های آن به شما نشان داده شود. حالا شما می توانید مانده حسابها را به تفکیک وارد کنید که در زیر به تفضیل در مورد آن توضیح می دهیم.

 موجودی بانکها (شماره 1) : در این قسمت شما مانده حساب بانکها را وارد می کنید. پس از کلیک روی دکمه  مربوط به بانکها، لیست بانکها باز شده و شما می توانید موجودی اول دوره هر یک از بانکها را وارد کنید جهت این کار کافی است ابتدا بانک مورد نظر را انتخاب و سپس روی دکمه تغییر کلیک کنید. و در فرمی که باز می شود در قسمت مبلغ افتتاحیه، موجودی اول دوره بانک را وارد کنید. و در نهایت جهت اعمال تغییرات روی دکمه ثبت کلیک کنید.

 بدهکاران (شماره 2) : در این قسمت افرادی  که به شما بدهکار هستند را مشخص می کنید. پس از کلیک روی دکمه     لیست مشتریان را رویت خواهید کرد. شما می توانید مانده حسابها را در فیلد افتتاحیه، وارد کنید. شما می توانید اشخاص را بدون در نظر گرفتن گروه آنها (مشتریان ، فروشندگان و . . . ) بدهکار و یا بستانکار کنید. شما کافی است اگر شخص به شما بدهکار است مانده حساب را وارد و اگر شخص بستانکار است مبلغ مانده حساب را بصورت منفی وارد کنید. برای مثال اگر شخص A   به شما 500 بدهکار و شخص B   100بستانکار است. اولی را 500 و دومی را 100- وارد کنید.

پس از وارد کردن ، روی دکمه خروج کلیک تا به فرم اصلی بازگردید.

 پیش پرداختها (شماره 3) : اگر بابت کاری به جایی بیعانه داده اید باید آنها را در شروع کار ثبت کنید. جهت این کار ابتدا روی دکمه    کلیک کنید تا وارد لیست پیش پرداختها شوید، سپس در قسمت شرح ، توضیحات مورد نظر را وارد و در قسمت مبلغ، مبلغ پیش پرداخت را وارد کنید.

اسناد دریافتی (اسناد دریافتی) : در این قسمت باید اسنادی را که در دفتر اسنادتان ثبت است وارد سیستم کنید. فقط باید توجه داشته باشید که چکهایی را که از دیگران دریافت کرده اید را در این قسمت وارد کنید. جهت چکهای خودتان باید به قسمت اسناد پرداختی مراجعه کنید.

جهت وارد کردن ریز چکها روی دکمه     کلیک کنید. لیست چکها باز می شود جهت ثبت اسناد روی دکمه ایجاد کلیک کنید. سپس در فرمی که باز می شود اطلاعات چک را وارد و روی دکمه ایجاد کلیک کنید. برای ثبت کلیه اسناد این مرحله را تکرار کنید.

شما می توانید با استفاده از دکمه هایتغییر و حذف در صورت نیاز اطلاعات اسناد را تغییرداده و یا حذف کنید.

اموال و اثاثه (شماره 5) : در این قسمت شما اموال خود را می توانید ثبت کنید. کلیه مراحل شبیه قسمت پیش پرداختها می باشد. با این تفاوت که شما در این قسمت باید اموال خود را وارد کنید.

موجودی کالا (شماره 6) : در این قسمت شما موجودی اول دوره انبار را وارد می کنید. جهت این کار روی دکمه    کلیک کنید تا وارد لیست کالاها شوید. سپس در قسمت موجودی اول دوره و فی خرید ، اطلاعات را وارد کنید.

توجه : شما می توانید از امکانات جستجو، گروه بندی و . . . جهت جستجو و ورود اطلاعات استفاده کنید. در ضمن می توانید کالاهایی را که قبلاً تعریف نکردید همین جا تعریف کنید. در آخر جهت برگشت به فرم ا صلی روی دکمه خروج کلیک کنید . برای توضیحات بیشتر در مورد گروه بندی به  گروه بندی مراجعه نمایید.

تذکر: مقدار موجودی باید مثبت و حتماً فی خرید که همان فی اول دوره است وارد نمایید.

 بستانکاران (شماره 7) : این آیتم دقیقاً مانند بدهکاران است با این تفاوت که شما باید مانده حساب کسانی که بستانکار هستند را منفی وارد کنید.

اسناد پرداختی (شماره 8) : در این قسمت شما چکهایی که در دست دیگران دارید را باید وارد کنید. همانند قسمت اسناد دریافتی عمل کنید با این تفاوت که باید اسناد خود را وارد کنید.

تذکر: قبل از این قسمت باید حتماً بانکها را تعریف کرده باشید.

تذکر: شماره سریال چکها را نباید قبلاً وارد کرده باشید. دراین صورت ابتدا آنها  را از قسمت تعریف دسته چک حذف و سپس وارد این قسمت شوید.

دریافتها (شماره 9): همانند قسمت پیش پرداختها می باشد.

سرمایه (شماره 10): در این قسمت سرمایه و سرمایه داران را همراه با مبلغ سرمایه گذاری وارد کنید. همانند قسمت پیش پرداختها.

سایر موارد (شماره 11) : اگر یکسری اطاعات دارید که در هیچ یک از آیتم های بالا قرار نگرفت می توانید از این قسمت وارد کنید. برای مثال موجودی سایر صندوقها ، مانده حساب وامهای دریافتی و . . .

ابتدا روی دکمه    کلیک تا لیست کدینگ حسابداری به شما نشان داده شود. سپس می توانید مانده حساب را در فیلد افتتاحیه وارد کنید. پس از پایان روی دکمه خروج جهت بازگشت به فرم اصلی کلیک کنید.

درنهایت پس از پایان وارد کردن سند افتتاحیه روی دکمه ثبت کلیک کنید، جمع هر قسمت در قسمت مربوطه نمایش داده می شود. در قسمت سود و زیان (شماره 12) حاصل عملیات نشان داده می شود اگر عدد مثبت باشد یعنی اینکه سود و اگر منفی باشد یعنی اینکه زیان داشته اید.

توجه:

- قبل از هر کاری می بایست از طریق امکانات ویژه/ مدیریت کدینگ سیستم کدینگ حسابداری و کدینگ های اول دوره را تکمیل نمایید که صندوق و سود و زیان باید کدینگ آخرین سطح را داشته باشند.

- در کل می توان بجای سند افتتاحیه این قسمت از سند حسابداری دستی استفاده کرد ولی مزیت این فرم امکان ثبت اطلاعات چک ها به ریز و هم چنین امکان ثبت موجودی تعدادی کالاهاست.

- بجز صندوق و سود زیان بقیه اطلاعات نیاز به وارد کردن جزئیات هم دارند.

- در قسمت سایر موارد می توان مبلغ مربوط به هر کدینگی اعم از کدینگ هایی که به صورت مجزا وجود ندارند وارد کرد فقط باید دقت شود اگر مبلغ کدینگی به صورت مجزا وارد شده بود در سایر موارد وارد نشود چون باعث ثبت اشتباهی مبالغ اضافی  می شود.

 

 حذف سند افتتاحیه  

جهت حذف سند افتتاحیه از منوی امکانات گزینه تنظیمات سیستم را انتخاب کنید. سپس روی قسمت تنظیمات حسابداری کلیک کنید. گزینه برگشت سند اول دوره را تیک دار و درنهایت روی دکمه ثبت کلیک کنید.

 توجه : انتخاب این گزینه به این معنی نمی باشد که سند اول دوره شما حذف گردد بلکه به این معنی است که محتویات سند حذف می گردد و  سند برای اعمال تغییرات باز می شود.

 

لیست کدینگ حسابداری

 در این قسمت لیست کلیه کدینگ های حسابداری به همراه دسته بندی آنها مشاهده می شود. که نحوه نمایش این لیست با توجه به وضعیت نمایش کدینگ واقع در منوی امکانات / تنظیمات شخصی / سایر تنظیمات / تنظیمات 1 قابل تغییر است. که می تواند به سه حالت سلسله مراتبی ، معمولی و کدینگ قابل ثبت باشد.

 

سند های حسابداری

این قسمت کلیه سندهای حسابداری دستی را به شما نشان می دهد. یعنی سندهایی که به صورت مستقیم از قسمت حسابداری ایجاد شده اند و از طریق مرجعی خارج از حسابداری ثبت نشده اند.

لازم بذکر است فقط اسنادی که به صورت دستی و از این قسمت ثبت می شوند به طور مستقیم قابل ویرایش هستند و اسنادی که از طریق مرجع مانند فاکتور و ... ثبت شده اند باید از طریق مرجع آنها ویرایش شوند.

لیست کلی اسناد موقت 

هر تراکنشی که در سیستم انجام شود در نهایت منجر به صدور سند حسابداری می گردد که لیست کلیه سندها در فرم ذیل قابل مشاهده می باشد.

کلیه اسناد حسابداری که همزمان با عملیات دریافت، پرداخت، چک ها، خرید ، فروش و ... صادر می شوند در برنامه به عنوان اسناد اتوماتیک هستند که مشاهده آنها از مسیر حسابداری / اسناد حسابداری / لیست کلی اسناد موقت امکان پذیر است.

توجه1: امکان ویرایش سندهای اتوماتیک از طریق سند امکان پذیر نیست و برای ویرایش سند باید مرجع سند (محلی که سند حسابداری بابت آن صادر شده مانند : خرید ،  فروش و... ) ویرایش شود.

توجه 2 : برای حذف سندهای اتوماتیک نیز باید مرجع آنها حذف شود و فقط اسنادی قابل حذف هستند که در وضعیت موقت یا ثبت باشند.

توجه 3 : در فرم لیست کلی اسناد موقت اسناد بر حسب ماهیت گروه بندی شده و در بخش های جدا قابل مشاهده هستند .

توجه 4: سند نابالانس فقط در حالت موقت امکان ذخیره شدن دارد.

توجه 5 :در لیست کلی اسناد موقت ، فقط اسنادی نمایش داده می شوند که :

1-      کاربر به آنها دسترسی داشته باشد، دسترسی به اسناد کاربران دیگر در بخش ( دسترسی به سند) 

2-      تجمیع نشده باشند، توضیحات اسناد دائم در بخش (لیست اسناد دائم  

ایجاد سند حسابداری 

برای ایجاد سند حسابداری (سند دستی) بر روی دکمه ایجاد سند (شماره 3) کلیک کنید فرم اطلاعات اصلی سند نمایش داده می شود میتوانید تاریخ سند و شرح مورد نظرتان را وارد نمایید . هم چنین در صورت نیاز می توانید سند مرجع را وارد نمایید که در صورتی که در تنظیمات حسابداری قسمت مربوطه فعال شده باشد وارد کردن شماره مرجع اجباری است.(قسمت  تنظیمات حسابداری ). سپس دکمه ایجاد (شماره 4) را کلیک کنید.

 

توجه 1 : وارد کردن کلیه فیلدها به غیر تاریخ سند ، اختیاری بوده و بستگی به اطلاعاتی دارد که می خواهید ذخیره کنید، هر چه اطلاعات کاملاتر باشد، در جستجوهای آتی که مد نظر خواهید داشت، کارآمدتر خواهد بود. 

توجه 2 : بعد از ایجاد سند یک سطر در لیست اسناد موقت ایجاد میشود .

توجه 3: این امکان برای هر کاربر وجود دارد که بعد از ایجاد سند حسابداری و یا فاکتور خرید و فروش  بلافاصله جزئیات سند به وی نمایش داده شود. که برای فعال سازی آن باید به منوی امکانات / تنظیمات شخصی / سایر تنظیمات مراجعه کرد و آیتم پس از ایجاد فاکتور و سند را جهت ویرایش باز شوند را تیک دار کرد.

توجه 4 :  جستجوی یک سند در باکس های جستجو بر اساس کلیه اطلاعات سند (شماره 1 ) امکان پذیر است.

توجه 5: در صورتی که عبارت وارد شده در شرح سند سه مرتبه تکرار شود به صورت خودکار به لیست شرح های سند اضافه خواهد شد.

 

 

 

 

بعد از ایجاد سند آن را انتخاب کنید و بر روی دکمه رویت سند (شماره 2) و یا کلید  ”Enter”را انتخاب کنید که سند باز شود، جزییات سند مطابق شکل زیر نمایش داده میشود همانطور که مشاهده می کنید سطر اول به صورتی است که برای ورود اطلاعات سند آماده است (توجه 5: این آیتم زمانی است که برای اولین بار وارد سند می شوید و سند مورد نظر هیچ سطری ندارد و سیستم بصورت خودکار در حالت درج سطر قرار می گیرد).در صورتیکه کاربر کد حسابی را بداند میتواند آن را وارد کند و اگر نیاز به جستجو کد حساب داشته باشد با استفاده از دکمه موجود در شکل یا با زدن کلید    “F2”می تواند  فرم کدینگ را مشاهده نماید و کد حساب مورد نظر را به راحتی انتخاب و یا جستجو کند در ادامه در صورتی که نیاز باشد می تواند شرح سطر سند مورد نظر را وارد (توجه 7 : توصیه می شود برای راحتی در جستجوی های آتی برای سند مورد نظر حتما شرح سطرهای سند وارد شود از شرح های آماده نیز می توانید استفاده نمایید که باعث سرعت انجام کار خواهند شد(برای توضیحات بیشتر به قسمت  شرح های آماده مراجعه نمایید ) و مبلغ بدهکار و یا بستانکار را وارد نماید .

برای راحتی ورود اطلاعات کاربر میتواند با دکمه   “Tab”   بین فیلدها حرکت کند و با کلید   “Shift+Tab”   می تواند حرکت معکوس (به عقب) بین فیلدها داشته باشد، زمانیکه در آخرین فیلد دکمه تب زده شود سطر جاری ذخیره میشود و نشانگر به سطرجدید می رود که کاربر بتواند باز هم اطلاعات وارد کند و به همین ترتیب ادامه بدهد اگر از ادامه  کار منصرف شد می تواند با کلید   “ESC”   انصراف زده و سند را ببندد. زمانی که یک سطر از حالت رنگی خارج میشود یعنی ذخیره شده و با بستن سند باقی می ماند.

توجه  8: جهت سهولت استفاده، در هنگام ثبت سند حسابداری، زمانی که بخواهید مبلغ باقی مانده سند را در سطری ذخیره کنید، نیازی به محاسبات نمی باشد و با زدن کلید  ” F2”در مبلغ سند، سیستم بصورت خودکار مبلغ باقی مانده سند را جهت بالانس شدن در سطر جاری نمایش خواهد داد.

توجه 9: همان طور که در شکل زیر مشاهده می کنید اطلاعات مربوط به گردش بدهکار حساب (شماره 1) گردش بستانکار حساب (شماره 1). آخرین گردش بدهکار(شماره 2)، آخرین گردش بستانکار(شماره 3) حساب برای مشاهده و اطلاع کاربر نمایش داده می شود به علاوه سطوح کدینگ (شماره 4) مربوط به حساب انتخاب شده نیز نمایش داده میشود که کاربر با دابل کلیک بر روی هر سطح می تواند گردش آن حساب را ببیند.

 

 

لازم به ذکر است جهت استفاده از جستجوی سر ستون ها می توانید با دابل کلیک روی نام ستون و یا کلید ترکیبی CTRL+F3 استفاده کنید  وبا کلید F4 بین ستون ها جابجا شوید.

نکته 1: از طریق دکمه ... ( آیتم شماره 5) می توانید فیلدهای مورد استفاده در این فرم را مشاهده نمایید و با گذاشتن/برداشتن تیک فیلد مورد نظر آن را فعال / غیر فعال نمایید تا در صورت نیاز به وارد کردن اطلاعات مربوط به آن فیلد از آن استفاده نمایید.

بعنوان مثال جهت نمایش نام حساب (نام کدینگ) به هنگام ثبت آرتیکل باید تیک مربوط به فیلد نام حساب را در این قسمت فعال نمایید.

نکته 2 : در صورتی که بخواهید از کد بدهکاران خودرو آرتیکل ثبت نمایید حتما باید فیلد شماره شاسی هم وارد و ثبت شود.

که جهت فعال سازی شماره شاسی در فرم ایجاد آرتیکل سند ، ابتدا باید در قسمت دسترسی های کاربران دسترسی حسابداری/اسناد حسابداری/سندهای حسابداری / رویت شماره شاسی در سند را به کاربر مورد نظر بدهید سپس از طریق دکمه ... ( آیتم شماره 5) تیک مربوط به شماره شاسی را فعال نمایید.

نکته 3: در صورتی که مرکز هزینه یا کنترل پروژه دارید و از آیتم شماره حساب استفاده می نمایید و بخواهید به هنگام ثبت آرتیکل در سند شماره حساب وارد نمایید ابتدا باید در قسمت دسترسی های کاربران دسترسی حسابداری / شماره حساب / لیست شماره حسابها / رویت شماره حساب در سند را به کاربر مورد نظر بدهید سپس از طریق دکمه ... ( آیتم شماره 5) تیک مربوط به شماره حساب را فعال نمایید.

هم چنین می توانید با کلیک راست  روی ردیف های سند مانند تصویر یک آرتیکل را کپی نموده یا وسط آرتیکل های دیگر درج نمایید و یا در سند دیگری کپی نمایید در این خصوص نیز می توانید از کلیدهای میانبری که در تصویر قابل مشاهده است استفاده نمایید.

تغییر سند حسابداری 

برای تغییر سند حسابداری بعد از پیدا کردن سند و انتخاب آن از لیست اسناد موقت، بر روی دکمه رویت سند کلیک نمایید وضعیت سند را باید در حالت موقت باشد (جهت موقت کردن سند می توانید از کلیدهای  ” Shift+F3”   استفاده کنید). در صورتی بخواهید یک سطر به سند اضافه کنید با دکمه   “Insert”   امکان پذیر است. در صورتی که بخواهید یک سطر را حذف نمایید باید ابتدا سطر مورد نظر را انتخاب کنید و دکمه   “Delete”را کلیک نمایید. برای ویرایش یک سطر بر روی سطر مورد نظر کلیک نمایید که انتخاب شود و کلید  ”Enter”   را انتخاب کنید و یا یا ماوس روی سطر مورد نظر دبل کلیک نمایید که برای ویرایش آماده شود و تغییرات خود را اعمال نمایید.

در هر لحظه از ویرایش سطر سند حسابداری با زدن کلید   “ESC”   می توانید بدون ذخیره کردن تغییرات به حالت قبل برگردید.

تغییر وضعیت سند حسابداری (ثبت کردن سند حسابداری) 

بعد از ورود اطلاعات باید وضعیت سند را مشخص کرد اگر سند را ببندید و وضعیت آن را تغییر ندهید به صورت موقت خواهد شد. بعد از تکمیل اطلاعات سند میتوانید آن را ثبت کنید  و بعد میتوانید آن را نهایی کنید به علاوه امکان قطعی شدن سند نهایی شده هم وجود دارد که اگر سندی قطعی شود امکان تغییر وضعیت و ویرایش سند به هیچ وجه امکان پذیر نیست. توجه داشته باشید که اگر سندی نابالانس باشد امکان ثبت آن وجود ندارد.دکمه میانبر ثبت سند کلید  ” F3”   می باشد.

جهت نهایی و یا قطعی کردن سند مورد نظر می توانید :

1        - از مسیر حسابداری / عملیات بر روی اسناد

2        - مسیر حسابداری / سند حسابداری / منوی عملیات  

 

 

 

حذف سند حسابداری 

برای حذف سند حسابداری، بر روی سطر سند مورد نظر کلیک کنید که انتخاب شود ، سپس دکمه حذف را کلیک کنید و یا کلید   “Delete”   را بزنید ،  برنامه پیام "آیا  اطلاعات حذف شود؟" را نشان میدهد که در صورتی که مطمئن به حذف کردن می باشید، گزینه بله را انتخاب نمایید.

در صورتی که سند انتخاب شده قابل حذف باشد ، پس از حذف دیگر در لیست سندها رویت نخواهید کرد و یا پیام مناسبی در خصوص علت عدم حذف به کاربر نمایش داده می شود.

توجه : کاربران معمولا اجازه حذف اسناد اتوماتیک (اسنادی که مرجعی مانند  : چک ، دریافت ، فروش و خرید دارند) برای حذف مرجع آنها باید حذف شود.

توجه : کاربر در صورتی که دسترسی حذف سندی را داشته باشد می تواند سند مورد نظر را حذف نماید در غیر اینصورت  پیامی در خصوص علت عدم حذف دریافت خواهد کرد.

جستجوی سند حسابداری 

برای جستجوی اسناد بر حسب کلیه اطلاعات نمایش داده شده امکان جستجو فراهم است که در عکس ذیل ( شماره 1) مشخص شده است. امکان تغییر لیست فیلدهای نمایش داده شده وجود دارد  که اگر برروی دکمه  (شماره 2) کلیک نمایید فرم لیست فیلدها (شماره 2) باز میشود که میتوان لیست فیلدها را تغییر داد.

 

 

 

 

چاپ سند حسابداری 

برای چاپ سند حسابداری آن را انتخاب و از دکمه چاپ سند استفاده کنید. همین طور برای چاپ سند استاندارد که فرمت استاندارد نمایش سند است.

تنظیمات جداول  

در فرم های برنامه مانند فرم لیست نمایش اسناد اگر بر روی دکمه     کلیک راست نمایید از منوی که باز میشود تنظیمات جداول را انتخاب نمایید.

خروجی اکسل  

در فرم های برنامه مانند فرم لیست نمایش اسناد اگر بر روی دکمه     کلیک راست نمایید از منوی که باز میشود خروجی اکسل را انتخاب نمایید.

منوی های سند حسابداری  

در فرم جزییات سند حسابداری که در تصویر زیر مشاهده می نمایید، بسیاری از امکانات لازم به جهت میانبر و سهولت کار آورده شده اند، بسیاری از قسمت ها در بخش های دیگر برنامه به تفضیل توضیح داده شده اند مانند : خرید / فروش ، دریافت / پرداخت ، چک ها ، بانک ها، اشخاص و گزارشات حسابداری که در بخش 9-15 - گزارش های حسابداری آورده شده اند.

 

 

عملیات  

اگر در فرم جزییات سند حسابداری بر روی منوی عملیات کلیک نمایید، آیتم های تصویر زیر نمایش داده می شود. می توانید سند را در اسناد دائم جمع کنید. اگر قبلا در اسناد دائم جمع شده باشد آن را از دائم خارج کنید . سند را نهایی و یا قطعی کنید و یا اگر نهایی بود برگشت از نهایی کنید.

 

 

یا می توانید با انتخاب آیتم "کپی کردن محتوای سند" مانند تصویر زیر آرتیکل های این سند را در سندی دیگر در هر دوره ای کپی نمایید.

فایل های ضمیمه  

اگر در فرم جزییات سند حسابداری بر روی منوی فایل های ضمیمه کلیک نمایید، تصویر زیر نمایش داده می شود. که امکان اضافه شدن فایل ضمیمه برای سند از این روش امکان پذیر است (تنظیمات فایل های ضمیمه باید در قسمت امکانات / تنظیمات سیستم / فایل های ضمیمه انجام شده باشد)

 

 

جستجو و جایگذاری  

با استفاده از این آیتم می توانید عبارت خاصی را با عبارت دیگری جایگزین نمایید که در تصویر اصلی فوق ( شماره 9) مشخص شده است.

 

 

 لیست اسناد دائم  

امکان جمع کردن اسناد حسابداری با استفاده از سندهای دائم امکان پذیر است. سند دائم امکان تجمیع اسناد را به صورت روزانه، موضوعی، کاربری و ... یا هر ترکیب از آنها را برای کاربر فراهم می کند که از جمله فواید آن کنترل حسابهای روزانه و امکان چاپ سند برای نوشتن دفاتر روزنامه و غیر قابل تغییر بودن اسناد برای دیگر کاربرانی است که به اسناد دائم دسترسی ندارند.

تاکید : لازم به ذکر است که سندهای که دائم (تجمیع) شده اند ، امکان ویرایش ندارند.

جمع کردن اسناد دائم

برای ایجاد یک سند دائم از مسیر حسابداری / اسناد حسابداری / جمع کردن اسناد دائم میتوانید هم سند دائم جدید ایجاد کنید و سندهای خودتان را با هر شرایطی که مد نظر دارید در آن اضافه کنید و هم میتوانید از سندهای دائم قبلی استفاده نمایید و سندهای مورد نظر را به آن اضافه کنید.

فیلدهایی که بر روی فرم در کادر مشخص شده (شماره 1) مشاهده می کنید برای جستجوی سندهای کاربر است که نقش فیلتر برای انتخاب اسناد موقت دارند که از چه شماره هایی باشند و یا در چه تاریخی ثبت شده باشند و یا توسط چه کاربری ایجاد شده باشند .

بعد از انتخاب اسناد در فیلد شماره سند، شماره سند دائمی که از قبل وجود دارد و یا با استفاده از کلید     یک شماره سند جدید را انتخاب نمایید و تاریخ سند را وارد نموده و دکمه انجام (شماره 4) را کلیک نمایید . با این عمل لیست اسناد موقت مورد نظرتان را به شما نشان میدهد که باز هم اگر نیاز داشتند میتوانید یک یا چند سند را از بین آنها حذف نمایید و در نهایت با کلیک بر روی دکمه ذخیره (شماره 5)آنها را تجمیع نمایید.

دقت شود فقط اسنادی امکان دائم شدن دارند که بالانس باشند ، محتوا داشته باشند و موقت نباشند.

 

 

لازم بذکر است جهت اینکه اسناد دریافت/پرداخت مربوط به پذیرش ها رو جستجو کنیم باید در قسمت نوع سند "صندوق" و در قسمت شرح سند پذیرش را وارد کنیم.

حذف سند دائم  

برای حذف اسناد دائم از مسیر حسابداری / اسناد حسابداری / لیست اسناد دائم لیست اسناد دائم را میتوانید ببینید و برای حذف هر کدام بر روی سطر مربوط به آن سند کلیک نمایید که انتخاب شود و دکمه حذف را کلیک کنید.

توجه : حذف سند دائم یه هیچ وجه باعث حذف سندها نخواهد شد و اسناد داخل آن به حالت موقت برخواهند گشت.

ویرایش سند دائم 

در لیست اسناد دائم با دکمه تغییر می توانید اطلاعات کاور مربوط به سند را ویرایش کنید. اگر نیاز داشتید که اسناد زیر مجموعه یک سند دائم را ببینید از دکمه لیست سندهای جمع شده (شماره 6) و یا زدن کلید   “Alt+Enter”   امکان پذیر است.

توجه داشته باشید که اگر سند موقتی در اسناد دائم جمع شده باشد امکان ویرایش آن ممکن نیست بنابراین بعد از رویت لیست اسناد جمع شده ، بر روی دکمه برگشت کلیک نمایید که سند از دائم خارج شود که بتوان آن را اصلاح کرد. 

 

برای چاپ سندهای دائم از دکمه چاپ سند یا سند استاندارد استفاده نمایید (شماره 8 و 9).

 

 

 

با توجه به تصویر بالا در فرم لیست اسناد دائم نیز امکان ایجاد سند دائم با استفاده از دکمه ایجاد وجود دارد. 

 

شرح های آماده

همانطور که در بخش (ایجاد سند حسابداری) توضیح داده شد برای هر سطر از سند امکان درج شرح مورد نظرتان وجود دارد. شما می توانید از شرح های آماده ای که قبلا نوشته اید استفاده نمایید و یا کمی آن را تغییر داده و در زمان ثبت سند از آن استفاده نمایید.

برای ایجاد شرح های آماده از مسیر حسابداری / اسناد حسابداری / شرح های آماده شرح های مورد نظرتان را ایجاد نمایید .

 

سندهای آماده 

سندهای آماده برای زمانی مفید است که قالب یک سند تقریبا ثابت باشد و کاربر با تغییرات جزیی بتواند به سند مورد نظر خود برسد. ایجاد سندهای آماده از مسیر حسابداری / اسناد حسابداری / سندهای آماده امکان پذیر است که مانند سند حسابداری که در بخش (ایجاد سند حسابداری)  توضیح داده شد، می توانید سند را ایجاد و سطرهای آن را وارد نمایید و برای ثبت آن یک شماره لازم دارید که باید به آن اختصاص بدهید. مراحل آن را توضیح میدهیم.

با دکمه  اضافه (شماره1) اطلاعات عنوان و شرح سند را وارد نمایید و برای ورود اطلاعات سند از دکمه لیست آیتم های زیرمجموعه (شماره 2) استفاده کنید.

 

 

شکل زیر فرم لیست آیتم های سند را نشان میدهد که همانند امکانات ایجاد سند از کلید   “Insert”   یا  اضافه میتوانید سطرهای سند را وارد نمایید حذف و تغییر هر سطر را نیز با دکمه های حذف و تغییر می توانید انجام دهید.

 

 

در مرحله آخر زمانی که نیاز داشتید از این قالب استفاده نمایید. سند را از لیست سندهای آماده انتخاب و دکمه صدور سند را کلیک نمایید. که فرم ذیل نمایش داده می شود بعد از اعمال تغییرات مورد نظرتان، شماره سند (در صورتیکه بخواهید در سند رزرو شده ای که قبلا ایجاد کرده اید و محتوایی ندارد، ثبت شود درغیر این صورت نیازی به ورود شماره سند ندارید) را وارد و دکمه ثبت را کلیک نمایید.

 

 

 

فیلدهای سایر اطلاعات سندها 

در مورد اطلاعات اصلی سند و ایجاد سند در بخش (ایجاد سند حسابداری) توضیحات لازم داده شده است. با توجه اینکه اسناد دارای ماهیت های مختلفی هستند از جمله خرید، فروش، دریافت / پرداخت، چک و یا پذیرش این امکان در برنامه قرار وجود دارد که بتوانید اطلاعات سایر برای یک سند داشته باشید بر حسب پارامترهایی که در فیلدهای سایر اطلاعات سند تعریف می کنید که از مسیر حسابداری / اسناد حسابداری / فیلدهای سایر اطلاعات سندها امکان پذیر است. 

 

 

بعد از کلیک دکمه ایجاد فرم زیر نمایش داده می شود که باید اطلاعات مربوط به فیلد مورد نظر را تعریف نمایید .

 

 

توجه : برای استفاده از فیلدهای تعریف شده، زمانی که فرم اطلاعات اصلی سند را ایجاد کردید در تب دوم می توانید اطلاعات سایر را مشخص نمایید که در شکل زیر نمایش داده شده است. برای ورود اطلاعات سند را از لیست اسناد موقت انتخاب بر روی دکمه تغییر و یا کلید   “Enter”   کلیک نمایید، روی تب سایر اطلاعات کلیک کنید سپس بر روی سطر مربوط به اطلاعات سایر کلیک نمایید و کلید   “Enter”   را بزنید و مقدار مورد نظر را وارد کنید و دوباره کلید   “Enter”   را بزنید که مقدار وارد شده ذخیره شود. 

   

لیست حساب ها 

برای رویت کدینگ و مشاهده گردش حساب و مانده حساب ها میتوان از فرم لیست حساب ها استفاده کرد. که این امکان را دارد که بتوان سطح کدینگ مورد نظر را مطابق با تصویر زیر انتخاب کرد به عنوان مثال اگر بخواهید فقط حساب های معین را ببنید حساب معین را انتخاب نمایید.

 

دفاتر  

برای مشاهده کدینگ به صورت سلسله مراتبی،   ایجاد کدینگ در سطوح مختلف، رویت گردش حساب ها، چک کردن مانده حساب ها  و یا تیک حساب ابزارهای مختلفی در بسیاری از فرم ها در نظر گرفته شده است.  روش مستقیم استفاده از فرم دفاتر برنامه است که تصویر آن را ملاحظه می نمایید.

    

 ایجاد کردن کدینگ

جهت اضافه کردن یک کدینگ به سیستم کافی است در فرم دفاتر ابتدا در سطحی که نیاز به ایجاد کد حساب دارید قرار بگیرید برای اینکار فرم دفاتر را از مسیر حسابداری /دفاتر اجرا نمایید، اولین سطح یعنی حساب های کل را مشاهده می نمایید، اگر نیاز به ایجاد حساب کل داشتند پس در همین سطح دکمه ایجاد را کلیک نمایید ولی اگر نیاز داشتند که برای حسابی که وجود دارد حساب زیر مجموعه ایجاد نمایید روی سطح مورد نظر کلیک نمایید که حساب های زیر مجموعه اش را ببنید و به همین ترتیب به سطح مورد نظر بروید و اگر حساب زیر مجموعه ای نداشت میتوانید آنها را ایجاد نمایید. برای ایجاد حساب روی دکمه  ایجاد  کلیک و یا دکمه   ”Insert”   را بزنید فرمی برابر شکل زیر باز می شود که اطلاعات کدینگ را باید وارد کنید   . 

ابتدا در قسمت کد حساب کدینگ را وارد کنید (توجه : امکان اتوماتیک کردن کد حساب نیز وجود دارد که دیگر نیازی به وارد کردن کد حساب نخواهد بود برای فعال کردن کدینگ اتوماتیک بر روی حساب پدر کلیک نمایید دکمه تغییر را بزنید و سپس دکمه کدینگ اتوماتیک را کلیک کنید که فرم کدینگ اتوماتیک نمایش داده شود برنامه با توجه به تنظیمات کدینگ اتوماتیک محدوده ی اعداد کدینگ را مشخص می کند.) کلید    “Tab”را بزنید سپس در قسمت شرح ، نام کدینگ را وارد کنید در صورتی که وضعیت کدینگ مشخص است با استفاده از قسمت وضعیت کدینگ، آن را تعیین کنید. این وضعیت زمانی مناسب است که حسابها دارای ماهیت باشند و سیستم اجازه نخواهد داد که ماهیت این کدینگ تغییر کند. به عنوان مثال: ماهیت حساب بانک همیشه مانده بدهکار است یعنی اگر بستانکار شود خطایی در سیستم رخ داده است چنین حسابهایی را با تعیین کردن وضعیت کدینگ می توانیم کنترل آن را به سیستم بسپاریم پس از آن حساب پایه را مشخص کنید حساب پایه نشان دهنده سود و زیانی و یا تراز نامه ای بودن آن است پس از آن جهت ثبت روی دکمه  ایجاد کلیک کرده و یا کلید   “F3”   را بزنید.    

توجه 1 : در صورتی که در کدینگ پدر یک کد حساب وضعیت کدینگ و یا حساب پایه را مشخص کرده باشید برای حساب زیرمجموعه آن هم اعمال میشود و قابل تغییر نیست مگر اینکه این موارد را برای حساب پدر غیر فعال نموده و فقط برای کد حساب مورد نظرتان حساب پایه و وضعیت کدینگ را انتخاب نمایید.

توجه 2 : در صورتی که کدینگ تکراری باشد امکان ایجاد اش را نخواهید داشت .

توجه 3 : اگر نیاز شد که در هر سطحی کدینگ ایجاد کنید با توجه به این که برای کد حساب کدینگ های سطح قبل را میدهد، برای ادامه اعداد فقط کافیست یک خط فاصله و هر تعداد از مانده اعداد کدینگ را که لازم داشته باشید، وارد نمایید و کلید   “Tab”   را انتخاب کنید. به عنوان مثال برای ایجاد دستی کد حساب ده رقمی 1101000001 در قسمت کد حساب   1101-1   را بنویسید و کلید   “Tab”را بزنید.

توجه 4 : برای شروع کار با برنامه و ثبت مقدار افتتاحیه هر کدینگ حساب ها میتوان از فیلد افتتاحیه استفاده کرد.

 

 

توجه 5 : انتقال اطلاعات به ریز برای این است که مبلغ مانده حساب این حساب به ریز گردش به ازای هر سند ثبت شده آن، به سند افتتاحیه سال مالی بعد منتقل شود .

توجه 6 : با آیتم اجازه ثبت سند دستی در این کد وجود نداشته باشد امکان ثبت سند حسابداری (دستی ) بر روی این کد وجود نخواهد داشت. 

توجه 7: آیتم حساب بسته شود باعث بسته شدن و غیرفعال شدن حساب میگردد.

توجه 8 : آیتم این حساب زیر مجموعه ندارد باعث غیرفعال شدن ایجاد حساب زیرمجموعه برای این حساب میشود.

 تغییر کدینگ  

پس از انتخاب کردن کدینگ مورد نظر از لیست روی دکمه تغییر کلیک  نمایید با این کار فرم اطلاعات کدینگ ظاهر شده و شما می توانید تغییرات مورد نظر را اعمال کنید پس از اعمال تغییرات روی دکمه ثبت کلیک و یا کلید  ”F3”    را بزنید.

 حذف کدینگ 

جهت حذف یک کدینگ پس از ورود به لیست کدینگ ها کافی است ابتدا کدینگ مورد نظر را انتخاب کنید سپس روی دکمه حذف کلیک کرده ویا کلید   “Delete”   را بزنید در جواب سوال " آیا اطلاعات حذف شود؟ " گزینه بلی را انتخاب کنید با این کار کدینگ مورد نظر حذف خواهد شد.

 

 

توجه 1:کدینگی قابل حذف است که گردش نداشته باشد. اگر کدینگ مورد نظر گردش داشته باشد برنامه سوال " آیا حساب بسته شود ؟ را می پرسد و برنامه حساب را فقط غیرفعال می کند.

توجه 2 : در صورتی که کدینگی گردش داشته باشد جهت جلوگیری از سند زدن در آن کدینگ فقط می توانید آن کدینگ را غیر فعال کنید و نهایتاَ در پایان سال مالی می توانید کدینگ های زاید را حذف کنید 

رویت گردش  

شما می توانید عملکرد یک حساب را به صورت ریز در این گزارش مشاهده کنید جهت رویت گردش، پس از ورود به لیست کدینگ ها ابتدا کد مربوطه را انتخاب نموده سپس روی دکمه گردش کلیک کرده و یا می توانید روی کد مربوطه کلیک سمت راست کنید با این کار فرمی برابر شکل باز می شود شما می توانید محدوده گردش کدینگ را مشخص کنید.

 پس از مشخص کردن محدوده گزارش روی دکمه تایید کلیک و یا کلید    “ Enter “را بزنید.    

توجه : کلیه گزارشها قابلیت خروجی اکسل ، چاپ و ... دارند. امکان تغییر فیلترهای گزارش (اضافه شدن و یا کم شدن) آنها وجود دارد به عنوان مثال می توان به گزارش گردش حساب فیلتر کاربر و یا بازه شماره سند دائم را نیز اضافه کرد.

 

عملیات بر روی اسناد  

ثبت کردن سندها

در این قسمت می توان یک یا تعدادی از سندها را ثبت کرد.

نهایی کردن سندها

در این قسمت می توان یک یا تعدادی از سندها را نهایی کرد.

قطعی کردن سندها

در این قسمت می توان یک یا تعدادی از سندها را قطعی کرد.

عملیات بر روی اسناد (دائم)

زمانی که سند دائمی را باز کنید مانند شکل از منوی عملیات می توانید سند را نهایی و یا قطعی کنید و یا اگر نهایی بود برگشت از نهایی کنید.

   

نهایی کردن سندهای دائم

در این قسمت می توان یک یا تعدادی از سندهای دائم را نهایی کرد.

قطعی کردن سندهای دائم

در این قسمت می توان یک یا تعدادی از سندهای دائم را قطعی کرد.

مغایرت گیری 

 تیک حساب  

شما می توانید با استفاده از این سیستم حسابهای خود را تیک بزنید. مواقعی پیش می آید که شما می خواهید صورتحسابی را با سیستم کنترل کنید. مانند خلاصه گردش بانک طی یک دوره، صورتحساب ارسالی شخص خاص و... در چنین مواقعی می توانید با کمک گرفتن از سیستم عملیات مغایرت گیری را براحتی انجام دهید.

برای تیک حساب ها از مسیر حسابداری / مغایرت گیری /تیک حساب، گزارش حساب هایی که لازم به تیک شدن هستند را بگیرید اگر نیاز است که محدوده خاصی از کد حساب ها در این مجموعه باشند ، گزارش را تایید کنید .

با این کار گردش حساب انتخاب شده در لیستی به فرم شکل زیر نمایش داده می شود. شما می توانید حسابها را تیک کرده ودر نهایت گزارش مغایرت آن را رویت کنید.

جهت تیک دار کردن، روی قسمت تیک حساب کلیک کنید. با یکبار کلیک کردن آیتم انتخاب شده تیک دار و در صورت کلیک مجدد از تیک خارج می شود. شما می توا نید کلیه آیتمها را جستجو کنید. کافی است روی آیتمی که می خواهید بر اساس آن جستجو انجام شود دبل کلیک کرده، کادری باز می شود، آیتم مورد نظر را وارد کنید. در صورت یافتن، آیتم مورد نظر نمایش داده می شود و شما می توانید آن را تیک دار ویا از تیک خارج کنید.جهت بستن کادر جستجو کافی است بر روی آن مجدداً دبل کلیک کنید.

 

 

 

بعد از تایید فرم تیک حساب های نمایش داده می شود مطابق با شکل زیر : 

 

در این فرم هر سطری را تیک دار کنید و دکمه ثبت را کلیک نمایید به لیست تیک خورده ها اضافه میشود امکانات دیگری نیز در این فرم وجود دارد مانند : تیک دار کردن همه سطرها، پاک کردن کلیه تیک های لیست، گزارش لیست تیک خورده هاو گزارش لیست تیک نخورده ها

توجه :  - اگر سندی را ویرایش کردید آن حساب از تیک خارج میشود و مجدد باید آن را تیک دار نمایید. 

           - برای تیک دار کردن حساب ها از مسیر دفاتر نیز می توانید اقدام کنید .

           - هم زمان تنها یک کاربر می تواند از تیک حساب استفاده کند.

 

 

 

لیست تیک حساب ها

در این قسمت گزارشی از آخرین عملیات مغایرت گیری نمایش داده می شود.

 

لیست تیک حساب ها (تیک خورده ها)

در این قسمت گزارشی از آیتم های  تیک خورده در  مغایرت گیری نمایش داده می شود.

 

لیست تیک حساب ها (تیک نخورده ها)

در این قسمت گزارشی از آیتم های  تیک نخورده در مغایرت گیری نمایش داده می شود.

 

حساب های پایه  

 به منظور تعیین ماهیت سود زیانی و ترازنامه ای یک حساب می باید برای آن حساب حساب پایه مشخص شود که کاربرد آن زمانی است که برنامه بخواهد سند سود وزیان را صادر کند. بدین منظور حسابهای پایه در برنامه آورده شده اند.

اگر برای حسابی در سطح کل و یا معین حساب پایه اختصاص داده شود، حسابهای زیر مجموعه تابع حساب پدر خود خواهند شد. و اگر حساب پایه مشخص نشود پیش فرض حساب ترازنامه ای به حساب می آید.

لازم بذکر است موجودی کالا و عملکرد سود و زیان هم سود زیانی هستند و هم ترازنامه ای.                                                           

ابتدا وارد لیست حساب پایه شوید.  علاوه بر استفاده از  فرم های موجود جهت ایجاد، تغییر و حذف حساب پایه می توانید از این قسمت نسبت به انجام آنها اقدام کنید.

 برای ایجاد حساب پایه جدید بر روی دکمه ایجاد و یا   “Insert”   کلیک نمایید، برای حذف یک حساب پایه روی آن کلیک نمایید که انتخاب شود و دکمه حذف و یا   “Delete”   را بزنید.   برای تغییر هر یک نیز می توانید از دکمه تغییر و یا کلید   “Enter”   استفاده نمایید. با استفاده از دکمه کدینگ های این حساب می توان کدینگ هایی که دارای این حساب پایه هستند، مشاهده کرد. 

 

 

ضمنا اگر در سطح کل حسابی بطور مثال ترازنامه ای شود در گزارش تمام زیرکدهای آن در یک سطر آورده می شوند و برای اینکه در گزارش به صورت مجزا نمایش داده شوند باید کد پدر خالی رد شود و تک تک کدهای زیرمجموعه آن را ترازنامه ای کنیم.

 

ایجاد حساب پایه

در این قسمت فرمی مانند شکل زیر باز می شود که با وارد کردن کد و نام حساب پایه و سپس انتخاب نوع آن می توانید حساب پایه جدیدی ایجاد کنید

 

تغییر حساب پایه

در این قسمت نسبت به تغییر حساب پایه اقدام می شود.

 

حذف حساب پایه

در این قسمت نسبت به حذف حساب پایه اقدام می شود که در صورتی که زیر مجوعه داشته باشد قابل حذف نمی باشد.

 

لیست حساب های پایه

در این قسمت لیست کلیه حساب های پایه به همراه دکمه های کنترلی از قبیل تغییر ، حذف و ... نمایش داده می شود.

 

گزارش حساب های پایه

لیست حساب های پایه

گزارشی از کلیه حساب های پایه نمایش داه می شود.

 

گردش حساب پایه

در این گزارش گردش حساب های پایه را می توان مشاهده کرد.

 

لیست کدینگ های حساب پایه

در این گزارش کلیه کدینگ های زیر مجموعه یک حساب پایه نمایش داده می شود.

 

حساب لینک 

این امکان در برنامه وجود دارد که بتوان یک سری از حساب ها را بهم لینک کرد به عنوان مثال اگر دو حساب معین در سطح تفضیل لینک شوند و شما نیاز داشته باشید هر تفضیلی که در حساب اول ایجاد کردید در حساب دوم هم ایجاد شود میتوانید از حساب لینک استفاده نمایید .

توجه : حساب لینک با شماره مشتری نیز ارتباط دارد به این صورت که می توان در شماره مشتری به یک سری اسامی و حساب هایی که در واقعیت وجود دارد تفضیل رزرو و یا شناور داد و زمانی که یک شماره مشتری در فرم ایجاد کدینگ حساب زده میشود برنامه نام حساب را از شماره مشتری به صورت خودکار اختصاص بدهد و ارتباط آن با حساب لینک به این منظور است که این تفضیل برای حساب های که با این حساب لینک شده اند نیز ایجاد شود. شماره مشتری در قسمت  شماره مشتری توضیح داده شده است. 

 

 اضافه کردن حساب لینک 

دکمه اضافه را کلیک نمایید شرح حساب لینک و سطح حساب را مشخص کنید و برای حساب لینک مورد نظرتان لیست آیتم های زیر مجموعه را مشخص کنید، دکمه لیست آیتم های زیرمجموعه را کلیک نمایید و در فرمی که باز میشود حساب های خودرا وارد کنید.

 

تغییر حساب لینک 

برای تغییر با استفاده از دکمه تغییر میتوان عنوان و یا سطح حساب مورد نظر را تغییر داد .

حذف حساب لینک 

برای حذف حساب لینک  از دکمه حذف و یا کلید   “Delete”   استفاده کنید.

توجه : کدینگ هایی که در حساب لینک اضافه شده باشند قابل حذف نیستند. و برای حذف آن ها باید اول از حساب لینک خارج شوند.

 شماره مشتری 

 گروه بندی شماره مشتری 

در مرحله اول گروه شماره مشتری را تعریف کنید که از مسیرحسابداری / شماره مشتری / گروه بندی شماره مشتری امکان پذیر است سپس به هر کدام کدینگ لینک مربوطه را ارتباط دهید (اگر بخواهید از ارتباط شماره مشتری و حساب لینک استفاده کنید در غیر اینصورت نیازی به انتخاب حساب لینک نخواهد داشت). مانند تصویر زیر که گروه بندی ها تعریف شده است و در مرحله اختصاص به کدینگ لینک است که کدینگ لینک از قبل تعریف شده و فقط باید انتخاب شود .

به عنوان مثال : برای حساب کارکنان که می تواند شامل معین های مساعده ، حقوق پرداختی و .. باشد یک حساب لینک با عنوان حساب کارکنان تعریف کنید و حساب هایش را اضافه نمایید (حساب لینک) سپس یک گروه بندی شماره مشتری با عنوان کارکنان اضافه نمایید و کدینگ لینک، حساب کارکنان را برای آن انتخاب کنید.

 

 

 

لیست شماره مشتری ها

 فرم مشخصات شماره مشتری مطابق شکل زیر نمایش داده میشود که می توان شماره مشتری مربوط به حساب هریک از پرسنل را اختصاص بدهید.

برای مثال اگر طول کدینگ شما ده رقم است و حساب کل 2 رقم حساب معین 2 رقم و حساب تفضیل 6 رقم ، بهتر است شماره مشتری هم 6 رقم باشد.

 

 

 

گزارش های شماره مشتری  

اگر برای پرسنلی به نام A   شماره سه رقمی 500      اختصاص داده شود برنامه کنترل می کند که در حساب های لینک اگر قرار باشد که شش رقم آخر کدینگ 000500   باشد ، نام A   را در نام کدینگ بیاورد با توجه به مواردی که توضیح داده شد این امکان وجود دارد که از کلیه حساب های مربوط به شخص A  ، گزارش گردش حساب گرفت .

از جمله گزارش های شماره مشتری به موارد زیر میتوان اشاره کرد که از مسیر حسابداری / شماره مشتری / گزارش های شماره مشتری قابل مشاهده هستند.

 

گردش لیست شماره مشتری ها

 گردش حساب شماره مشتری  

مانده حساب شماره مشتری 

مانده حساب شماره مشتری به تفکیک ماه 

 لیست کدینگ های شماره مشتری 

 شماره حساب 

یکی دیگر از امکانات این سیستم امکان کنترل پروژه می باشد. شما می توانید با این سیستم پروژه های مختلف را از نظر هزینه و درآمد کنترل کنید و سیستم در آخر به شما خواهد گفت که این پروژه برای شما سود یا زیان داشته است. در این روش دیگر نیازی به تعریف کردن کدینگهای خاص جهت کنترل پروژه نیست وسیستم خود با استفاده از شماره حساب، هزینه ها ودرآمد های خاص هر پروژه را به صورت مجزا محاسبه می کند.

بدین صورت که هزینه های شما در کدینگ های هزینه ودرآمد ها نیز در کدینگ درآمد ثبت خواهد شد و این سیستم است که با استفاده از شماره حساب سر جمع هزینه ها و در آمد های مخصوص پروژه مورد نظر را استخراج کرده و نتیجه را به شما نمایش می دهد. ما در این سیستم کنترل پروژه را تحت عنوان شماره حساب به شما معرفی می کنیم .

 

لیست شماره حسابها

با کلیک بر روی این آیتم مانند تصویر لیست شماره حساب ها نمایش داده خواهد شد.

 

نحوه تعریف شماره حساب  

شما می توانید پروژه را به گروه های مختلف تقسیم کنید. مثلا اگر شرکت شما در حوزه های متفاوتی فعالیت دارد می توانید پروژها را بر اساس نیاز خود گروه بندی کنید.

 تعریف سر گروه 

ابتدا از قسمت  حسابداری / شماره حساب /لیست شماره حساب ها  وارد لیست شماره حسابها شوید. روی دکمه ایجاد کلیک کرده و یا دکمه   “Insert”   را بزنید با این کار فرمی برابر شکل زیر نمایش داده می شود. در صورت تعریف سرگروه در بخش عنوان گروه آیتمی را انتخاب نمی کنیم.

سپس کدی جهت  کد گروه وارد و در قسمت نام نیز نام گروه را وارد کنید.در نهایت جهت ذخیره شدن اطلاعات روی دکمهثبت کلیک کرده ویا کلید   “F3”را بزنید.

 

 تعریف زیر گروه 

پس از ایجاد کردن گرو هها جهت استفاده کردن از کنترل پروژه باید زیر مجموعه های  هرگروه نیز تعریف شوند. جهت تعریف شماره حساب ها بدین روش  عمل کنید که:

 پس از ورود به لیست شماره حساب ها روی دکمه ایجاد کلیک کنید. در فرمی که باز می شود ابتدا گروهی که پروژه باید زیر مجموعه آن باشد را انتخاب کنید.

سپس شماره حساب و نام حساب را وارد کنید در نهایت جهت ذخیره شدن روی دکمه ایجاد کلیک یا کلید  ” F3”   را بزنید با این کار پروژه مورد نظر به لیست اضافه خواهد شد.

 

حذف سر گروه و زیر گروه  

جهت حذف سر گروه کافی است پس از ورود به لیست شماره حسابها بر روی سرگروه موررد نظرکلیک سمت راست کرده از منوی باز شده گزینه حذف را انتخاب کنید.

باید توجه داشته باشید که در صورت حذف یک گروه کلیه شماره حساب های آن گروه نیز حذف می شوند.

برای حذف زیر گروه کافی است بر روی شماره حساب مورد نظر کلیک کرده با انتخاب دکمه حذف زیر گروه حذف می شود.

 

 

 فعال و غیر فعال کردن گروه  

در صورتی که که بخواهید گروه حسابی را فعال یا غیر فعال کنید. همانند روش قبل  ابتدا وارد لیست شماره حسابها شده و سپس روی گروه مورد نظرکلیک سمت راست کنید از منوی باز شده آیتم مورد نظر را انتخاب کنید. 

 

 

تغییر شماره حساب 

ابتدا حساب مورد نظر را انتخاب و سپس روی دکمه  تغییر کلیک وکلید   “Enter”را بزنید با این کار فرمی باز می شود که که اطلاعات فعلی حساب را نمایش می دهد. تغییرات مورد نظر را اعمال و جهت ذخیره کردن آنها بر روی دکمه ثبت کلیک و یا کلید  ” F3”   را بزنید. 

 

ثبت عملیات مربوط به کنترل پروژه 

قبل از هر کاری جهت ثبت عملیات کنترل پروژه ابتدا باید آن را فعال سازیم. جهت این کار از منوی امکانات /تنظیمات سیستم را انتخاب کنید. سپس گزینه تنظیمات حسابداری را انتخاب کنید.   استفاده از شماره حسابها در سندها را تیک دار کرده و روی دکمه ثبت کلیک کنید با این کار می توانید از این پس از امکانات کنترل پروژه استفاده کنید . 

 

ثبت خرید/فروش 

جهت ثبت خرید و فروشهای مربوط به هر پروژه بدین صورت عمل کنید:

پس از ورود به لیست فاکتورها روی دکمه ایجاد کلیک کرده ویا کلید    “Insert”را بزنید. با این کار فرمی برابر شکل باز خواهد شد. کلیه مراحل همانند قسمت  ایجاد فاکتور خرید می باشد. فقط با این تفاوت که آیتمی تحت عنوان شماره حساب درفرم وجود دارد که همان کنترل پروژه می باشد. در قسمت شماره حساب پروژه مورد نظر را وارد کنید و یا روی دکمه      کلیک کرده و پروژه مورد نظر را انتخاب کنید. بقیه مراحل دقیقاً برابر با فاکتورهای خرید وفروش می باشد. 

 

ثبت هزینه/ درآمد  

پس از ورود به فرم دریافت/ پرداخت ابتدا نوع عملیات مورد نظر را انتخاب  می کنید. دریافت جهت ثبت درآمد و پرداخت جهت ثبت هزینه کلیه مراحل همانند قسمت  دریافت / پرداخت می باشد.  

فقط با این تفاوت که در آیتم شماره حساب باید پروژه مورد نظر را وارد ویا با استفاده از دکمه    آنرا از لیست انتخاب کنید. در این سیستم بدین صورت عمل می شود که:

 کلیه هزینه ها ودرآمدها در محل اصلی خود سند می خورد و برنامه با استفاده از کد کنترلی،   کلیه هزینه ها ودرآمدهای یک پروژه را استخراج و به شما نمایش می دهد.به عنوان مثال جهت ثبت هزینه حقوق دستمزد کارکنان یک پروژه، دیگر نیازی نیست که در سیستم حسابداری جهت کنترل آن کدینگ حسابداری ایجاد کنید. فقط کافی است همانند سندهای معمول سند خود را ثبت و فقط هنگام ثبت کد پروژه را وارد کنید. با این کار هزینه انجام شده هم در لیست هزینه های کلی قرار می گیرد وهم می توانید هزینه های یک پروژه خاص را مشاهده کنید.

 

 

 

ثبت سند حسابداری  

جهت ثبت شماره حساب در سند حسابداری، پس از ایجاد سند، هنگامی که هر خط مربوط به سند را ایجاد می کنیم شماره حساب مورد نظر را نیز انتخاب میکنیم، توجه داشته باشید تنها آندسته از سندهایی به حساب شماره حساب می روند که کدینگ حساب آنها در بخش مدیریت کدینگ سیستم تعریف شده باشد. 

 

 

 تعریف کدینگ های مربوط به کنترل پروژه 

همانطور که در بالا اشاره شد تنها کدینگ هایی در گردش شماره حساب موثر اند که در بخش مدیریت کدها تعریف شده باشند.

برای تعریف و یا تغییر این کدینگ ها به بخش امکانات / امکانات ویژه / مدیریت کدینگ سیستم رفته تا لیست کدینگ های سیستم باز شود. با انتخاب بخش کدینگ های شماره حساب، لیست کدینگ ها را جهت ایجاد، تغییر و یا حذف مشاهده می کنید.  

 

 

گزارش های شماره حساب 

گردش شماره حساب

جهت رویت عملکرد یک پروژه کافی است وارد لیست شماره حسابها شده و پس ازانتخاب پروژه موردنظرروی دکمه رویت گردش کلیک کنیدو یا از لیست گزارش های شماره حساب گردش سماره حساب را باز نمایید.

 پس از تعیین محدوده گزارش روی دکمه تأیید کلیک کنید.

با این کار کلیه هزینه ها ودرآمدهای پروژه انتخاب شده به شما نمایش داده می شود.

 

 

 

گردش مانده حساب یک شمارش

از طریق این گزارش مانند تصویر زیر گردش شماره حساب نمایش داده شخواهد شد.

گزارش مانده حساب یک شماره حساب

با این گزارش  مانده حساب ها را مشاهده خواهید کرد.

شماره حساب های دارای مانده

از طریق این گزارش شماره حساب هایی که مانده حساب آنها مخالف صفر است مشاهده خواهید کرد.

 

گزارش مانده حساب شماره حسابها

از طریق این گزارش مانده حساب  کلیه حساب ها نمایش داده می شود.

 تسهیم  

از این قسمت جهت سرشکن کردن هزینه ها بین واحد های مختلف استفاده می شود بدین صورت که ابتدا وارد قسمت تسهیم می شویم و در فرم باز شده مانند تصویر روی ایجاد (1) کلیک میکنیم تا عنوان جدیدی جهت تعریف تسهیم ثبت کنیم:

پس از تعریف عنوان روی لیست آیتم های زیر مجموعه (2) کلیک می کنیم و از طریق دکمه ایجاد جزئیات تسهیم را مانند تصویر زیر تعریف میکنیم:

پس از وارد کردن شماره ردیف و شرح مربوطه آیتم های زیر را تکمیل میکنیم:

مقدار ثابت: در صورتی که مبلغ کل قابل تسهیم ثابت باشد در این قسمت مقدار را وارد میکنیم.

دریافت مبلغ هنگام ثبت سند : اگر بخواهیم هنگام صدور سند مقدار هزینه را وارد کنیم از این قسمت استفاده می کنیم.

خواندن اطلاعات از حسابداری : اگر بخواهیم اطلاعات از اسناد حسابداری خوانده شود این قسمت را انتخاب کرده و از لیست کدینگ مربوطه آیتم های آن را تکمیل می کنیم.

طرف بدهکار و طرف بستانکار: این قسمت جهت تنظیمات آرتیکل های  سند عملیات تسهیم استفاده می شود. بدین صورت که ابتدا نوع تسهیم را از نظر درصدی یا سهمی بودن آن تعیین میکنیم سپس لیست کدینگ (3) مربوطه را مانند تصویر زیر از طریق دکمه "اضافه" (4) به همراه میزان سهم یا درصد و کد حسابداری که باید بدهکار یا بستانکار به آن ثبت شود تعریف میکنیم:

بدین صورت پیش نیاز عملیات تسهیم تعریف شده است و کافی است جهت ثبت سند مربوطه و اعمال تسهیم مانند تصویر زیر روی صدور سند کلیک کنیم و پس از وارد کردن مبلغ مورد نظر ثبت را بزنیم:

در نتیجه حاصل عملیات سندی مانند سند زیر می باشد:

 

جستجو در سند  

جستجو در سند از مسیر حسابداری / جستجو در سند و یا با زدن کلید میانبر   “F6”    قابل رویت است با استفاده از این فرم می توانید جستجوی پیشرفته ای بر اساس آیتم های که در دسترس دارید  انجام بدهید. این فرم قابلیت جستجو بر اساس هر یک از پارامترهای تاریخ ، بازه شماره سند، مبلغ سند ، کاربر ایجاد کننده سند ، شماره سند دائم ، کد حساب بکار رفته در سند و مهمترین پارامتر شرح سند، را دارا می باشد به این ترتیب به هیچ وجه در پیدا کردن اسنادی که قبلا ثبت کرده اید مشکلی نخواهید داشت اگر شرح سطر های سند حسابداری خود را ثبت کرده باشید و یا سندهای اتوماتیک که دارای شرح های مناسبی هستند، را بخواهید به سریع ترین روش ممکن مشاهده نمایید این فرم گزینه مناسبی است به عنوان مثال می توانید با شماره سریال چک در شرح سند جستجو و کلیه سندهای چک مورد نظر خود را مشاهده نمایید. و یا اگر سیستم پذیرش را استفاده می نمایید برای دیدن کلیه اسناد مرتبط با یک پذیرش می توانید شماره پذیرش را در شرح سند بنویسید.

هم چنین می توانید جستجو را بر اساس سند افتتاحیه ، اختتامیه ، سود و زیان و حتی هر سندی به کمک  آیتم های "شامل این مجموعه باشد" و "شامل این مجموعه باشد" فیلتر کنید.

 

گزارش های حسابداری 

گزارش های مختلفی بر حسب نیاز کاربران در بخش حسابداری در نظر گرفته شده است که هر یک به اختصار توضیح داده میشود. لازم به ذکر است که علاوه بر گزارش های موجود، امکان ایجاد گزارش هایی نیز توسط هر کاربر وجود دارد که به عنوان گزارش های آزاد حسابداری در برنامه وجود دارند که از مسیر  حسابداری / گزارش های حسابداری  / گزارش های آزاد حسابداری  و از مسیر  حسابداری / گزارش های حسابداری / گزارش های آزاد حسابداری 2 قابل دسترسی هستند که با توجه به نیاز کاربر عملکرد مختلفی دارند.

 

 لیست کدینگ حسابداری 

لیست کلیه حساب ها به همراه حساب پایه 

گزارشی از لیست کدینگ حساب ها به همراه نام حساب پایه (حساب پایه در قسمت حساب های پایه توضیح داده شده است )

 

 

 

 لیست کلیه حساب ها بدون حساب پایه 

گزارشی از لیست کدینگ حساب ها بدون نام حساب پایه آنها

 

 

 

 لیست حساب ها 

امکان انتخاب سطح کدینگ برای گزارش وجود دارد که بتوانید یک خروجی از لیست کدینگ در سطح مورد نظرتان داشته باشید در اینجا سطح معین انتخاب شده است.

 

 

 

 لیست کدینگ های غیرفعال 

لیست کدینگ های غیرفعال (غیرفعال کردن حساب در قسمت دفاتر توضیح داده شده است)

 

 

 

لیست کدینگ بی پدر 

اگر حسابی داشته باشید که حساب پدر نداشته باشد میتوانید از این گزارش لیست آنها را ببینید.

 

 

لیست حساب های بدون گردش 

شامل کدینگ حساب هایی است که گردشی نداشته اند.

 

 

 

 

لیست مانده حساب ها 

لیست مانده حساب کلیه حساب ها 

گزارشی از مانده حساب کلیه حساب ها را نمایش می دهد.

 

 

 

لیست مانده حساب ها 

این گزارش لیست مانده حساب را میدهد و امکان انتخاب سطح کدینگ را دارد.

 

 

 

 لیست مانده حساب حساب های دارای مانده 

لیست مانده حساب حساب هایی که مانده حساب آنها مخالف صفر باشد را نمایش می دهد.

 

 

 

 لیست مانده حساب حساب های دارای گردش 

 

 

 

لیست مانده حساب ماهیانه 

این گزارش لیستی از مانده های یک حساب را به تفکیک ماه نمایش می دهد.

 

 

 

رویت گردش حساب

رویت گردش حساب 

گزارشی که در فرم های مربوط به کدینگ حساب، دفاتر، لیست کدینگ حسابداری قابل دسترس بود.

 

 

 

رویت گردش بدهکار حساب 

گردش بدهکار  حساب های مورد نظرتان را نمایش میدهد.

 

 

 

رویت گردش بستانکار حساب 

گردش بستانکار حساب های مورد نظرتان را نمایش میدهد.

 

 

 

گزارش مربوط به سندها 

لیست سندهای موقت 

این گزارش لیستی از کلیه اسنادی که وضعیت آنها موقت باشد را نمایش میدهد.

 

 

 

گزارش سندها با وضعیت ثبت 

این گزارش لیستی از کلیه اسنادی که وضعیت آنها ثبت باشد را نمایش میدهد.

 

 

 

 گزارش سندها با وضعیت نهایی 

گزارشی از کلیه اسنادی که وضعیت آنهاه نهایی باشد را نمایش میدهد.

 

 

 

گزارش سندها با وضعیت قطعی 

گزارشی از کلیه اسنادی که وضعیت آنها قطعی باشد را نمایش میدهد. 

 

 

 

 لیست کلی اسناد حسابداری 

گزارشی از لیست کل اسناد ایجاد شده را نمایش می دهد.

 

 

 

 لیست سندهایی که دائم نشده اند 

گزارشی از اسنادی که تجمیع نشده اند (برای توضیحات بیشتر سند دائم به قسمت (لیست اسناد دائم ) مراجعه فرمایید.)

 

 

 

لیست سندهایی که دائم شده اند

گزارشی از اسنادی که تجمیع شده اند

 

 

 

 

 سند حسابداری 

گزارشی برای چاپ یک و یا چند سند حسابداری

 

 

 

 سند استاندارد 

گزارشی برای چاپ اسناد یک و یا چند سند حسابداری با فرمت استاندارد

 

 

 

 سند حسابداری به تفکیک کد حساب 

گزارشی از یک یا چندین سند حسابداری به تفکیک کد حساب در یک سطح کدینگ مشخص

 

 

 

 سندهایی که بالانس نیستند 

اين گزارش حاوي سندهايي است که جمع بدهکار و بستانکار آن با هم یکسان نیست. و نباید چنین سندهایی در سیستم وجود داشته باشد و باید نسبت به رفع کردن آن اقدام نمود.

 

 

 

 لیست سندهای هرز 

اسناد هرز شامل سندهایی است که هیچ محتوایی ندارد (یعنی حتی یک خط بدهکار و یا بستانکاری ندارند) اگر این سندها سند اتوماتیک باشد باید مرجع آن چک شود مثلاً اگر فاکتور باشد و فاکتور موقت باشد ، تا فاکتور ثبت نشود سند آن هرز باقی می ماند.

اين گزارش حاوي سندهاي حسابداري موقت و يا سندهاي مربوط به فاکتور هايي با وضعيت موقت و يا فاکتورهاي خالي است.به طور کلي سندهايي که موقت هستند يا مرجع آنها موقت است.که جهت اصلاح آنها، يا بايد مرجع آن ثبت شود و از حالت موقت خارج شود و يا در صورت عدم نياز به مرجع نسبت به حذف هر دو اقدام گردد.

 

 

 

لیست سندهای خالی 

این گزارش شماره سندهایی که در بین شماره سندهای موجود خالی است و به دلایل مختلف حذف شده اند را به شما نشان می دهد.

    

 

 

 

 لیست سندهای نامعتبر 

سندهای نامعتبر سندهایی هستند که مرجع آنها وجود ندارد مثلاً سند فاکتور خریدی که خود فاکتور خرید وجود ندارد و یا سند دریافت / پرداخت که خود قبض صندوق آن وجود ندارد.

 

 

 

 لیست حساب های خلاف ماهیت 

لیست کدینگ هایی که برخلاف ماهیت مانده (بدهکار- بستانکار) و یا گردش (بدهکار- بستانکار)، گردش و یا مانده داشته باشند. 

 

 

 

گزارش وضعیت سندهای دائم 

 لیست سندهای دائم با وضعیت ثبت

گزارش لیستی از سندهای دائمی با وضعیت ثبت شده، نمایش می دهد.

 

 

 

 لیست سندهای دائم با وضعیت نهایی 

گزارش لیستی از سندهای دائمی با وضعیت نهایی شده، نمایش می دهد.

 

 

 

لیست سندهای دائم با وضعیت قطعی 

گزارش لیستی از سندهای دائمی با وضعیت قطعی شده را در صورت وجود، نمایش می دهد.

 

لیست کلی اسناد حسابداری دائم 

گزارش از لیست کلیه اسناد دائم با توجه با پارامترهای جستجوی گزارش

 

 

 

 سند حسابداری اسناد دائم 

گزارش از لیست کلیه اسناد موقت یک و یا چندین سند دائم

 

 

 

 سند استاندارد اسناد دائم 

گزارشی برای نمایش به فرمت استاندارد یک و یا چندین سند دائم

 

 

 

 سند استاندارد اسناد دائم 2 

گزارشی برای نمایش به فرمت استاندارد 2 یک و یا چندین سند دائم

 

 

 

سند حسابداری دائم به تفکیک کد حساب 

گزارشی از اسناد دائم به تفکیک کد حساب با توجه با پارامترهای جستجوی گزارش و در یک سطح کدینگ مشخص

 

 

 

 

 لیست جزئیات اسناد دائم 

اطلاعاتی از یک و یا چند سند دائم در این گزارش قابل مشاهده است

 

 

 

 لیست سندهای دائم خالی 

گزارشی از اسناد دائمی که سند موقتی در آن ها تجمیع نشده باشد

 

 

 گزارش های کنترلی اسناد   

 ليست مغايرت تاريخي اسناد دائم با موقت 

گزارشی از کلیه اسنادی که با سند دائمی با تاریخ متفاوت تجمیع شده اند. 

 

 

 

 ليست فاکتورهايي که تقدم و تأخر تاريخي دارند

این گزارش لیستی از فاکتورهایی را نمایش می دهد که شماره آنها با تاریخ ایجاد آنها مغایرت دارد

 

 

 

ليست سندهايي که تقدم و تأخر تاريخي دارند 

این گزارش لیستی از سندهايي را نمایش می دهد که شماره آنها با تاریخ ایجاد آنها مغایرت دارد

 

 

 

 ليست سندهاي دائمي که تقدم و تأخر تاريخي دارند 

این گزارش لیستی از سندهايي دائمی را نمایش می دهد که شماره آنها با تاریخ ایجاد آنها مغایرت دارد

 

 

 

ليست قبض هاي صندوقي که تقدم و تأخر تاريخي دارند 

این گزارش لیستی از قبض هاي را نمایش می دهد که شماره آنها با تاریخ ایجاد آنها مغایرت دارد

 

 

 

حسابهاي خلاف ماهيت بر اساس سند دائم 

لیست کدینگ هایی که برخلاف ماهیت مانده (بدهکار- بستانکار)و یا گردش (بدهکار- بستانکار)، گردش و یا مانده داشته باشند و این ماهیت در اسناد دائم ایجاد شده باشد.

 

 

 

 متوسط گردش حساب  

 متوسط گردش روزانه 

با استفاده از این گزارش ها می توانید گزارش های متوسط گردش و مانده حسابها را در یک سطح کدینگ مشخص، به صورت روزانه مشاهده نمایید.

 

متوسط مانده حساب روزانه

 

 

 

 متوسط روزانه گردش بدهکار 

 

 

 

 متوسط روزانه گردش بستانکار 

 

 

 

 

 معدل مانده حساب روزانه 

 

 

 متوسط گردش ماهانه 

با استفاده از این گزارش ها می توانید گزارش های متوسط گردش و مانده حسابها را در یک سطح کدینگ مشخص، به صورت ماهانه مشاهده نمایید.

 متوسط مانده حساب ماهانه 

 

 

 

 متوسط ماهانه گردش بدهکار 

 

 

 متوسط ماهانه گردش بستانکار

 

گردش روزانه حساب 

گردش یک حساب به صورت روزانه در یک سطح کدینگ خاص با استفاده از این گزارش قابل مشاهده است.

 

 

 

به تفکیک شماره سند 

گردش یک حساب به صورت روزانه در یک سطح کدینگ خاص به تفکیک شماره سندها با استفاده از این گزارش قابل مشاهده است.

 

 

دفتر حساب ها 

گزارش های این قسمت به منظور مشاهده دفتر حساب ها به تفکیک کد حساب، شماره سند ، تاریخ و یا تاریخ به همراه شماره سند دائم، در یک سطح کدینگ مشخص قابل مشاهده است.

 

 به تفکیک کد حساب  

 

 

 

 به تفکیک شماره سند 

 

 

 

 به تفکیک تاریخ 

 

 

 

به تفکیک تاریخ و شماره سند دائم 

 

 

 

گزارش مربوط به دفتر روزنامه را می توانید از این بخش تهیه نمایید.

دفتر روزنامه 

 

 

 

به تفکیک تاریخ 

گزارش مربوط به دفتر روزنامه به تفکیک تاریخ را می توانید از این بخش تهیه نمایید.

 

 

 

 تفکیک شماره سند 

گزارش مربوط به دفتر روزنامه به تفکیک شماره سند را می توانید از این بخش تهیه نمایید.

 

 

 

 دفتر روزنامه به تفکيک شماره سند دائم 

گزارش مربوط به دفتر روزنامه به تفکيک شماره سند دائم را می توانید از این بخش تهیه نمایید.

 

 

 

 تراز 4 ستونی  

گزارش تراز 4 ستونی را می توانید از این قسمت تهیه نمایید که نیاز به انتخاب سطح کدینگ دارد.

لازم بذکر است در صورتی که بخواهید گردش کدها را تا قبل از بستن حسابها و یا بدون گردش سند افتتاحیه و اختتامیه مشاهده نمایید باید بسته به نیاز خود آیتم های مشخص شده در کادر قرمز را تیک دار نمایید.  

 

 

 تراز 6 ستونی  

گزارش تراز 6 ستونی را می توانید از این قسمت تهیه نمایید که نیاز به انتخاب سطح کدینگ دارد.

 

 

 

تراز 8 ستونی 

گزارش تراز 8 ستونی را می توانید از این قسمت تهیه نمایید که نیاز به انتخاب سطح کدینگ دارد.

 

 

 

 حسابهای متجاوز از بودجه 

در صورتی که برای کدینگی مقدار بودجه تعیین شده باشد و میزان مانده آن از مقدار تعیین  شده بیشتر شده باشد در این گزارش نشان داه خواهد شد:

 

 

 

 

 گزارش های آزاد حسابداری 

با استفاده از این گزارش می توانید گزارش آماده ای برای گردش یک سری از حساب هایی که معمولا با یکدیگر گزارش گردش حساب آنها را مشاهده می کنید، ایجاد نمایید ، به علاوه می توانید نوع سند و سطح تفضیل را نیز انتخاب نمایید و فقط همان گردش حساب را با هر بار گزارش مشاهده نمایید.

به عنوان مثال در اینجا گزارش آزادی بنام گردش حساب پذیرش به شرح زیر ایجاد شده است:

 

آیتم های زیر در گزارش مورد نظر اضافه شده است:

 

به هنگام اجرای چنین گزارشی نتیجه به شرح ذیل خواهد بود:

 

 

 

 گزارش های آزاد حسابداری 2 

با استفاده از گزارش آزاد حسابداری 2 می توانید یک و یا چندین کد حساب را با شرایط بیشتری نسبت به گزارش آزاد حسابداری به منظور مشاهده گردش اضافه نمایید  از جمله نوع کاربر، کلمات خاصی در شرح سند باشد و یا نباشد ، نمایش و یا عدم نمایش جزییات سند و تنظیمات پیشترفته که باعث می شود امکانات پیچیده تری نسبت به سایر گزارش های گردش حساب داشته باشد.

به طور مثال گزارش صندوق سایپا شامل آرتیکل های زیر خواهد بود:

 

جهت افزودن آیتم روی دکمه ایجاد در فرم فوق کلیک نمایید که فرمی مانند تصویر زیر باز می شود:

ابتدا شماره ردیف نمایش این سطر را در گزارش به همراه شرح آن وارد نمایید سپس کدینگ حسابداری مربوط به این آیتم را انتخاب یا وارد نمایید . نحوه نمایش سطح کدینگ در گزارش را تعیین کرده و نحوه محاسبه آن از قبیل گردش بد ، گردش بس و .... را انتخاب کنید در ادامه تنظیماتی که مورد نیاز است از قبیل نمایش جزئیات ، نمایش یا عدم نمایش مبالغ صفر و ... را تکمیل نمایید.

نوع سند را از قبیل سند صندوق ، سند پذیرش ، سند خرید و .... را تعیین کرده و کاربر مربوطه را انتخاب نمایید.

 هم چنین می توانیم شروطی را جهت شامل شدن یا عدم شامل شدن در شرح سندهای درگیر این گزارش اعمال کنیم.

نتیجه گزارش مانند تصویر زیر خواهد بود:

 

 

 

گزارش سود و زیان  

 به تفکیک تاریخ 

گزارشی از صورت سود و زیان به تفکیک تاریخ ارائه می شود (برای استفاده از این گزارش می باید برای کلیه حساب ها حساب پایه مشخص شده باشد)

لازم بذکر است در صورتی که قبلا سند سود وزیان صادر نشده باشد باید قبل از گزارش گیری ، محاسبه انجام شود در غیر اینصورت می توانید با زدن دکمه خروج بدون محاسبه مجدد گزارش را تهیه نمایید:

 

 

 

 

عملکرد سود و زیان 

اگر سند سود و زیان صادر شده باشد با استفاده از این گزارش می توانید گزارش کاملی از عملکرد سود و زیان مشاهده نمایید و اگر سند سود و زیان صادر نشده باشد پس از اجرای گزارش فرم محاسبه ارزش ریالی انبار را مشاهده خواهید کرد که پس از مشاهده ارزش ریالی انبار به یکی از روش های (FIFO  ، میانگین خرید و یا آخرین خرید) آن را محاسبه می کند و موجودی پایان دوره با این عمل محاسبه می شود، و پس از ارائه گزارش و بستن آن ، پرسش آیا سند سود و زیان صادر شود از کاربر پرسیده می شود.

 

 

 

پس از صدور سند سود و زیان می توانید برای حذف آن از منوی امکانات / تنظیمات سیستم / تنظیمات حسابداری آیتم حذف سند سود و زیان را تیک دار نمایید و دکمه ثبت را کلیک نمایید.

نکته: حساب های سود و زیانی بر اساس حساب های پایه شناسایی می شوند لذا پس از صدور سند سود و زیان اگر حساب موقتی مانده داشت ، علت آن عدم تعیین حسابهای پایه یا اشتباه تعیین کردن آن است که باید طبق توضیحات داده شده در حساب های پایه  ، حساب های پایه آنها مجدداً به درستی تعیین گردد.

گزارش ترازنامه

 

 

 

 مقایسه تراز دوره جاری و جدید 

این گزارش که در پایان هر بار انتقال سالی مالی به کاربر نمایش داده می شود، برای یک سال مالی که به سال مالی دیگری منتقل شده باشد نمایشی از لیست مغایرت مانده حساب های ابتدایی سال مقصد و مانده حساب انتهایی حساب های سال مبدا را نمایش می دهد.

گزارش های آماری