دریافت / پرداخت  

 

لیست دریافت/پرداخت ها

در این قسمت فرمی مانند شکل زیر باز می شود که لیست کلیه دریافتها و پرداخت ها به شما نشان خواهد داد. ضمناً امکاناتی جهت تغییر ، ایجاد ، چاپ و .... قبوض دریافتی /پرداختی در این فرم تعبیه شده است.

 فیلم راهنمای قسمت دریافت / پرداخت از طریق لینک زیر قابل مشاهده است:

https://www.aparat.com/v/RU8kL

فرم دریافت / پرداخت ها 

جهت ثبت عملیات دریافت / پرداخت می توان وارد فرم کلی دریافت و پرداخت شد که در این روش نوع عملیات قابل انتخاب می باشد و یا از طریق فرم های اختصاصی دریافت ، پرداخت و .... استفاده کرد که در این روش نوع عملیات قابل انتخاب نمی باشد و پس از باز شدن فرم ، بطور مثال دریافت می توان دریافتی های متعدد به صورت پی در پی ثبت نمود.

در کلیه فرم های دریافت و پرداخت باید حداقل یکی از دو آیتم "دریافت از / پرداخت به" و "به حساب" انتخاب شود و معمولاً زمانی از آیتم "به حساب" به تنهایی استفاده می شود که طرف حساب ما در دریافت یا پرداخت در لیست اشخاص نباشد.

  

در صورتی که کاربر دسترسی مشاهده سند داشته باشد با دابل کلیک روی شماره سند در فرم دریافت یا پرداخت می تواند گزارش سند عملیات مربوطه را بگیرد هم چنین در صورتی که دسترسی مشاهده گردش حساب را داشته باشد با دابل کلیک روی موجودی صندوق می تواند گزارش گردش صندوق را بگیرد.

دریافت / پرداخت  

عملیات دریافت ، پرداخت ، هزینه ،درآمد ، حقوق ، چک ، بانک و . . را می توانید از این قسمت وارد کنید. جهت انجام کلیه مراحل  ابتدا باید وارد قسمت دریافت/پرداخت شوید. جهت اینکار گزینه دریافت/پرداخت را از منوی دریافت / پرداخت انتخاب و یا روی میانبر آن در صفحه  کلیک کنید.

ثبت عملیات دریافت  

وارد فرم دریافت / پرداخت شوید، ابتدا گزینه دریافت را از نوع عملیات انتخاب کنید. سپس در قسمت دریافت کد شخصی را که از وی در یافت کرده اید وارد کنید. در صورتی که کل مانده حساب وی را می خواهید تسویه حساب کنید در قسمت مبلغ سند کلید   “F2”را بزنید. در صورتی کد شخص را نمی شناسید   روی دکمه    کلیک و شخص مورد نظر را انتخاب کنید. با این کار نام و مانده حساب وی نمایش داده خواهد شد، تصویر فرم دریافت/ پرداخت را در زیر مشاهده می نمایید.    

 

شرح عملیات را وارد و در قسمت مبلغ سند ، مبلغی را که دریافت کرده اید وارد کنید. حال نحوه دریافت مبلغ سند را مشخص کنید. می توانید یک آیتم و یا ترکیبی از آیتم ها را انتخاب نمایید. فقط کافی است مبلغ مربوطه را در قسمت مبلغ هر آیتم وارد و ریز آن را با استفاده از دکمه    وارد کنید. سپس جهت ذخیره اطلاعات روی دکمه ثبت کلیک کنید.  

اگر فقط مبلغ کل را در مبلغ سند وارد کنید به عنوان وجه نقد در نظر گرفته می شود و برنامه همان مبلغ را در وجه نقد قرار می دهد. 

در صورتی که مبلغ سند بصورت چک و یا واریز به بانک دریافت شده باشد. باید حتماً ریز آن را نیز وارد کنید. اگر در فرم دریافت مبلغی را در فیلد چک وارد کردید بعد از کلیک دکمه    فرم مشخصات اسناد دریافتنی/پرداختنی نمایش داده می شود که تصویر آن را در زیر مشاهده می کنید و می توانید به ازای مبلغ وارد شده هر تعداد چک که نیاز باشد با مبالغ مختلف وارد نمایید که البته برنامه کنترل می نماید که جمع مبالغ از مبلغ مشخص شده در فیلد چک بیشتر نشود .

اگر سریال چک تکراری باشد برنامه این مورد را با پیام مناسب نشان می دهد. تاریخ چک، شماره حساب، نام بانک، شعبه و مبلغ چک را وارد نمایید و دکمه ایجاد را کلیک نمایید در صورتی که بخواهید مبلغی که در فرم دریافت در قسمت چک وارد کرده اید در این قسمت درج شود در فیلد مبلغ کلیک و کلید   “F2”   را بزنید و در انتها کلید ایجاد را کلیک نمایید، با تعریف هر چک یک سطر به لیست چک ها اضافه می شود، برای ایجاد یک چک جدید می توانید مجددا دکمه ایجاد را از فرم لیست چک ها کلیک نمایید.

 

اگر در فرم دریافت بخواهید مبلغی به را وارد حساب بانک کنید بعد از کلیک بر روی     فرم اطلاعات عملیات بانک نمایش داده می شود که تصویر آن را در زیر مشاهده می کنید. دکمه    بانک را کلیک نمایید و نام بانک را انتخاب کنید و برای شماره سریال عملیات واریز به بانک می توانید کد پیگیری دستگاه پرداخت را ثبت کنید و در ادامه تاریخ عملیات و مبلغ واریزی را ثبت نمایید.

در صورتی که بخواهید مبلغی که در فرم دریافت در قسمت بانک وارد کرده اید در این قسمت درج شود در فیلد مبلغ کلیک و کلید   “F2”   را بزنید و در آخر دکمه ایجاد را کلیک نمایید، برای ایجاد یک عملیات جدید می توانید مجدداً دکمه ایجاد را از فرم لیست عملیات بانکی کلیک نمایید.

 

ضمناً با کلیک روی دکمه رأس گیری فرم زیر باز می شود که می توانید در صورت لزوم تاریخ یا مبلغ چک ها را جهت تغییر رأس مدت ویرایش کنید یا درصدی را به عنوان بهره وارد نمایید که در قسمت   رأس گیری چک ها  شرح داده شده است.

 

واریز کردن مبلغ صندوق به بانک 

در صورتی که بخواهید وجه صندوق را به یکی از حسابهای بانکی واریز کنید، برابر دستورالعمل زیر اقدام کنید:

وارد فرم دریافت / پرداخت شوید. ابتدا گزینه دریافت را انتخاب و شرح سند را وارد کنید، سپس در قسمت مبلغ سند مبلغی را که واریز کرده اید ، وارد کنید. در قسمت بانک  کلیک و کلید   “F2”   را بزنید و روی دکمه    کلیک کنید و مشخصات فیش واریزی را ثبت کنید. روی دکمه خروج جهت برگشت به فرم اصلی کلیک کنید. سپس در قسمت، به حساب روی دکمه    کلیک کنید و از لیست کدینگ حسابداری ،کد صندوق مورد نظر را  انتخاب کنید در نهایت روی دکمه ثبت کلیک کنید  .

نحوه ثبت درآمد 

وارد فرم دریافت/ پرداخت شوید. و گزینه دریافت را از نوع عملیات انتخاب کنید. تاریخ ، شرح عملیات ، مبلغ سند را وارد کنید. سپس در قسمت به حساب روی دکمه    کلیک کنید. کد درآمد مورد نظر را از لیست انتخاب کنید. در آخر روی دکمه ثبت کلیک کنید.

ثبت عملیات پرداخت  

وارد فرم دریافت / پرداخت شوید. ابتدا گزینه پرداخت را از نوع عملیات انتخاب کنید، سپس در قسمت پرداخت به، کد شخصی را که به وی پرداخت کرده اید وارد کنید. در صورتی که کد شخص را نمی شناسید روی دکمه    کلیک و شخص مورد نظر را انتخاب کنید. با این کار نام و مانده حساب وی نمایش داده خواهد شد.

شرح عملیات را وارد و در قسمت مبلغ سند، مبلغی را که دریافت کرده اید وارد کنید. در صورتی که کل مانده حساب وی را می خواهید تسویه حساب کنید در قسمت مبلغ سند کلید کلیک و کلید   “F2”    را بزنید. حال نحوه پرداخت مبلغ سند را مشخص کنید. می توانید یک آیتم و یا ترکیبی از آیتم ها را انتخاب کنید. فقط کافی است مبلغ مربوطه را در قسمت مبلغ هر آیتم وارد و ریز آن را با استفاده از دکمه    وارد کنید. سپس جهت ذخیره اطلاعات روی دکمه ثبت کلیک کنید.

در صورتی که مبلغ سند بصورت چک باشد. باید ریز آن را نیز وارد کنید که بعد از کلیک دکمه    فرم مشخصات اسناد دریافتنی/پرداختنی نمایش داده می شود و می توانید به ازای مبلغ وارد شده هر تعداد چک که نیاز باشد با مبالغ مختلف وارد نمایید که البته برنامه کنترل می نماید که جمع مبالغ از مبلغ مشخص شده در فیلد چک بیشتر نشود. اگر جهت تسویه حساب با شخصی چکهای خود را پرداخت کرده اید. باید به این نکته توجه داشته باشید که دسته چک را قبلاً تعریف کرده باشید. 

   در صورتی که مبلغی را بصورت نقد پرداخت می کنید به این نکته توجه داشته باشید که صندوق شما موجودی داشته باشد. در غیر این صورت اجازه ثبت سند را نخواهید داشت (به شرطی که چک کردن مانده حساب را فعال کرده باشید که این رویه مانع از ثبت عملیات حساب برخلاف ماهیت آن حساب خواهد شد اگر حساب صندوق دارای ماهیت مانده بدهکار باشد و تنظیمات چک شدن مانده حساب نیز از منوی امکانات / تنظیمات سیستم / تنظیمات حسابداری فعال شده باشد.)

واریز کردن مبلغ از بانک به صندوق 

جهت اینکار باید از منوی چک ها / اسناد پرداختی / چک روز را انتخاب کنید. یا از میانبر آن در صفحه استفاده کرده و روی دکمه چک روز کلیک کنید. سپس شماره سریال چکی را که جهت وصول به بانک برده اید را وارد و با استفاده از دکمه    از لیست انتخاب کنید. تاریخ و مبلغ چک را وارد کنید و از قسمت پرداخت به دکمه    را کلیک نمایید و کد حساب صندوق را انتخاب نمایید. در صورتی که بخواهید قبض صندوق صادر شود گزینه صدور قبض صندوق را تیک دار کنید. و در نهایت روی دکمه ثبت کلیک کنید.

باید توجه داشته باشید که بانک باید موجودی کافی داشته باشد. در غیر اینصورت با پیام خطا از سوی سیستم مواجه خواهید شد.

 نحوه ثبت هزینه 

اگر مبلغی را هزینه کرده باشید مانند هزینه برق ، هزینه تبلیغات ، هزینه ایاب و ذهاب و ... بدین صورت عمل کنید که :

وارد فرم دریافت/ پرداخت شوید و گزینه پرداخت را از نوع عملیات انتخاب کنید تاریخ، شرح عملیات، مبلغ سند را وارد کنید. سپس در قسمت به حساب روی دکمه    کلیک کنید. کد هزینه مورد نظر را از لیست انتخاب کنید. در آخر روی دکمه ثبت کلیک کنید.

 ثبت عملیات حساب به حساب   

جهت ثبت سند حسابداری بصورت دستی از این آیتم استفاده کنید. با انتخاب این گزینه در قسمت بالا کد بدهکار و در قسمت پایین کد بستانکار را مشخص کرده مبلغ و شرح سند را وارد نمایید در نهایت روی دکمه ثبت کلیک کنید. 

 

 عملیات اسناد 

جهت انجام عملیات اسناد باید به قسمت چکها مراجعه کنید. اما از این طریق می توانید سند آنها را حذف و یا تغییر دهید زیرا زمانی که عملیات دریافت و یا پرداخت اسناد انجام می شود مانند عملیات دریافت و پرداخت می توان صدور قبض صندوق را انتخاب کرد و اگر نیاز به حذف این سند شد اگر در فرم دریافت دکمه تغییر را کلیک نمایید و شماره قبض صادر شده را در فیلد شماره قبض تایپ کنید و سپس دکمه   “Enter”   را انتخاب کنید. اگر شماره وارد شده درست باشد اطلاعات آن به شما نمایش داده می شود. روی دکمه حذف کلیک کرده و در جواب سؤال «آیا اطلاعات حذف شود؟» گزینه بله را انتخاب کنید و با این کار سندی که همزمان با آن قبض صادر شده نیز حذف خواهد شد.

 

 

 قسط 

عملیات اقساط هم باید از قسمت مربوطه یعنی اقساط انجام شود. اما اگر نیاز به حذف سند صادره اقساط داشتید می توانید از این قسمت عمل کنید یعنی با توجه به شماره قبض صادر شده می توان در فرم دریافت / پرداخت قبض مربوط را حذف کرد که در نتیجه سند آن هم حذف خواهد شد که روال حذف قبض در بخش عملیات اسناد توضیح داده شده است.

نحوه چاپ قبض صندوق 

اگر می خواهید در هنگام ثبت دریافت/ پرداخت چاپ قبض صندوق را هم چاپ کنید کافی است گزینه چاپ قبض صندوق را تیک دار کنید. با این کار هر زمان که سندی را ثبت کنید قبض صندوق آن را نیز رؤیت خواهید کرد در صورت نیاز می توانید آن را چاپ کنید.در ضمن اگر گزینه چاپ بدون رؤیت را تیک دار کنید. بعد از هر ثبت قبض صندوق بصورت اتوماتیک چاپ خواهد شد.

اگر بعد از عملیات دریافت / پرداخت نیاز به چاپ قبض عملیات داشتید وارد فرم دریافت / پرداخت شوید دکمه تغییر را کلیک نمایید در فیلد شماره قبض، شماره قبض صادر شده را وارد و سپس دکمه   “Enter”   را انتخاب کنید. اگر شماره وارد شده درست باشد اطلاعات آن به شما نمایش داده می شود و دکمه چاپ را (آیتم شماره 5) کلیک نمایید که نمونه آن در قسمت چاپ قبض صندوق شرح داده شده است.

 

ضمناً با کلیک بر روی دکمه ضمیمه (آیتم شماره 6) می توانید به قبض دریافت/پرداخت  فایل اضافه نمایید بعنوان مثال تصویر فیش واریزی

هم چنین درصورتی که می خواهید اطلاعات فرم پاک شود و از اول همه اطلاعات را وارد کنید روی آیتم شماره (7) کلیک نمایید.

 

تغییر دریافت/پرداخت 

جهت تغییر در سند دریافت/ پرداخت عملیات زیر را دنبال کنید:

وارد فرم دریافت/ پرداخت شوید و روی دکمه تغییر کلیک کنید. سپس در قسمت شماره قبض، شماره قبض را که می خواهید تغییر کند را وارد و کلید   “Enter”   را بزنید. اگر شماره وارد شده درست باشد اطلاعات آن به شما نمایش داده می شود. پس از اعمال تغییرات مورد نظر ، روی دکمه ثبت کلیک کنید.

حذف دریافت/پرداخت 

وارد فرم دریافت/ پرداخت شوید و روی دکمه تغییر کلیک کنید. سپس در قسمت شماره قبض، شماره قبضی را که می خواهید تغییر کند را وارد و کلید   “Enter”   را بزنید. اگر شماره وارد شده درست باشد اطلاعات آن به شما نمایش داده می شود. روی دکمه حذف کلیک کرده و در جواب سؤال «آیا اطلاعات حذف شود؟» گزینه بله را انتخاب کنید.

لارم بذکر است در هر جای برنامه حذف قبض به تنهایی هیچ اطلاعات ریالی را تغییر نمی دهد.

شرح های آماده

برای عملیاتی که در فرم دریافت / پرداخت انجام می شود. می توان برای عملیاتی که دارای شرح های تکراری هستند از شرح های آماده استفاده کرد و در فرم دریافت / پرداخت شرح های آماده را انتخاب کرد و با تغییر جزئی برای عملیات مورد نظر استفاده کرد.

برای استفاده از شرح های آماده از مسیر دریافت و  پرداخت، شرح های آماده وارد این فرم شوید مطابق شکل زیر برای ایجاد از دکمه اضافه ، برای تغییر از دکمه تغییر و برای حذف از دکمه حذف استفاده نمایید. امکان مشخص نمودن دسترسی برای هر شرح وجود دارد برای تعیین دسترسی می باید تیک مشترک شرح برداشته شود و سپس بر روی دکمه دسترسی کلیک نمایید در فرمی که باز می شود نام کاربرانی که می توانند از این شرح استفاده نمایید را انتخاب و دکمه ثبت را کلیک کنید. 

 

تنظیمات نیز برای شرح های آماده وجود دارد که در زیر تصویر فرم تنظیمات نمایش داده شده است. 

با برداشتن تیک "فعال / غیر فعال" شرح های آماده غیر فعال می شود و دیگر به هنگام وارد کردن شرح ، این لیست پیشنهادی قابل استفاده نمی باشد.

"استفاده از شرح ها به صورت عمومی" : با فعال کردن این آیتم هر شرحی توسط هر کاربر تعریف شود توسط بقیه قابل رؤیت و استفاده می باشد.

"استفاده از شرح ها برای هر کاربر به صورت مجزا" : با فعال کردن این آیتم هر شرح فقط توسط کاربری که ایجاد شده است قابل استفاده می باشد.

با وارد کردن مقدار برای تکرار شرح ها به عنوان مثال 5 بار این اتفاق می افتد که بعد از 5 بار وارد کردن یک شرح در برنامه به صورت اتوماتیک این شرح به لیست شرح های آماده اضافه می شود.

در صورتی که تیک "مشترک" در لیست شرح ها گذاشته شود این شرح برای همه قابل استفاده می شود و در صورتی که این گزینه فعال نباشد می توان دسترسی های کابران به این شرح را از طریق دکمه "دسترسی" تعریف کرد.

 

 

گزارش های دریافت / پرداخت  

گزارش های دریافت / پرداخت به منظور مشاهده گزارش دریافت ها، پرداخت ها و یا چاپ قبض ها بکار می روند.

 گزارش دریافت / پرداخت ها 

در این گزارش لیست دریافتی ها و پرداختی های یک کاربر نمایش داده می شود.

گزارش دریافت ها  

در این گزارش لیست دریافتی ها با جزئیات نمایش داده می شود.

 گزارش پرداخت ها 

در این گزارش لیست پرداختی ها با جزئیات نمایش داده می شود.

 چاپ قبض صندوق  

در این گزارش قبض صندوق نمایش داده می شود.

 لیست شماره قبض های خالی 

در این گزارش لیست شماره قبض های خالی یا جاافتاده نمایش داده می شود.