نمایش یا عدم نمایش تیک های حل شده

 

پس از ورود به سیستم و قسمت مشاهده تیکت با کلیک روی قسمت مشخص شده در تصویر می توانیم وضعیت نمایش تیکت ها را تغییر دهیم مثلا تیکت های حل شده یا تیکت های حل نشده را مشاهده کنیم: