پاسخ دادن به تیکت

 

از منوی مشاهده تیکت که در نوار بالا قرار دارد روی عنوان تیکت خود کلیک کرده.بعد از اینکه تیکت باز شد گزینه ارسال پاسخ را زده، جواب تیکت را نوشته و گزینه ارسال که در پایین تیکت قرار دارد را می زنید.

12

 

13

 

16

·         لطفاً از گذاشتن تیکت های متعدد در خصوص یک موضوع خودداری نموده و در صورت نیاز ، اقدام به درج پاسخ جهت تیکت قبلی نمایید.

·         از درج چندین موضوع متفاوت در یک تیکت خوداری فرمایید و هر تیکت را به یک موضوع نسبت دهید تا هم کار انجام شود وهم پیگیری آن آسانتر باشد.