ضمیمه کردن فایل در تیکت

 

پس از انجام مراحل اولیه ارسال تیکت که در قسمت  درج تیکت جدید شرح داده شد در صورتی که بخواهید همراه درخواست خود فایل و یا فایل هایی را نیز ارسال کنید ، این امکان نیز فراهم می باشد تا با کلیک کردن بر روی گزینه "اضافه کردن فایل" به تعداد فایل هایی که می خواهید ضمیمه کنید و سپس کلیک بر روی دکمه Browse  و انتخاب فایل مورد نظر و در نهایت کلیک بر روی دکمه ارسال.

در صورتی که درخواست شما با موفقیت جهت واحد مربوطه ارسال شود صفحه زیر به کاربر نمایش داده خواهد شد و نیز ایمیلی به آدرس ایمیل کاربر ارسال خواهد شد. پس منتظر باشید که درخواست شما از طریق واحد های مربوطه بررسی ، انجام ، پاسخ داده شود.